'Norgervaart wordt op sommige plekken bijna een sloot'

Cultureel erfgoedorganisatie Bond Heemschut is niet blij met de plannen voor de aanpak van de N373 langs de Norgervaart. Om de weg veiliger te maken wil de provincie het water van de Norgervaart langs de hele weg versmallen.
"Dat is vernieling van historisch belangrijk cultureel erfgoed", vindt Bond Heemschut. Sterker nog, de Norgervaart zou weer open moeten voor recreatievaart naar Veenhuizen, schrijft de bond in een brief aan Gedeputeerde Staten.


Alle paupers kwamen er over
"De Norgervaart is heel belangrijk geweest in de geschiedenis van de strafkolonie Veenhuizen. Paupers uit het Westen kwamen in de achttiende eeuw per schip via de Zuiderzee naar Meppel. Vervolgens ging de route via de Drentse Hoofdvaart en de Norgervaart naar Veenhuizen", zeggen Gijsbert Boekschoten en Harry Berg van Heemschut. 

"Wij snappen niet dat de provincie fors inzet om Veenhuizen op de Werelderfgoedlijst van Unesco te krijgen en tegelijk de historische vaarweg er naar toe wil versmallen. Wij vragen ons af of er wel rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden, kenmerken en vooral het verhaal van de ontstaansgeschiedenis."

Gedeputeerde Henk Brink reageert: "We hebben daar juist wel oog voor: de dammen gaan uit de vaart en er komen historisch passende bruggen terug, net als in Veenhuizen. Ik ben wel heel eerlijk: de mening van de omwonenden en hoe zij de weg en het kanaal willen hebben telt voor mij wel zwaarder dan de mening van de Bond Heemschut." 

Weg breder, water smaller
De provincie gaat de N373 langs de Norgervaart op de schop nemen. De weg wordt breder en tussen de weg en de Norgervaart moet een brede berm komen vanwege de veiligheid. Daardoor moet over de volledige lengte de vaart bijna drie meter smaller worden gemaakt. Op plekken waar nieuwe bruggen en oversteken voor fietsers komen, wordt het kanaal zelfs bijna zes meter smaller. "Zo wordt de Norgervaart nog net geen sloot", vindt Berg.

Voor gedeputeerde Brink telt de verkeersveiligheid van overstekende fietsers op de N373 en de veiligheid van de weg voor het autoverkeer zwaarder dan de breedte van de Norgervaart.

Beweegbare bruggen
Bond Heemschut juicht het toe dat de provincie bij de grootschalige reconstructie van de weg en het water ervoor kiest om de dammen te vervangen voor bruggen. De organisatie wil echter geen vaste bruggen, maar beweegbare. "Maak de Norgervaart en ook de Kolonievaart vervolgens geschikt voor vaarrecreatie naar het historische Veenhuizen. Dan moeten ook daar beweegbare bruggen komen", zo staat in de brief.

Maar dat gaat niet gebeuren. "De vaarrecreatie neemt af. Bovendien hebben we de afgelopen tien jaar fors geïnvesteerd in vaarrecreatie. Denk aan het nieuw gegraven Koning Willem Alexander kanaal en alle aanpassingen in Dieverbrug. We moeten keuzes maken waar we op in zetten" zegt Brink die het weer openen van de Norgervaart letterlijk een brug te ver vindt.

Historische sluis
Daarnaast maakt de erfgoedorganisatie zich zorgen over de wegreconstructie bij de splitsing van de N373 en de N919, de weg naar Veenhuizen. Daar gaat de Norgervaart over in de Kolonievaart en daar ligt een historische sluis. Bond Heemschut vreest dat de aanpassingen aan beide wegen ten koste gaat van de 'kwetsbare, historische omgeving' van de sluis.

De erfgoedvereniging is gepikeerd dat ze op geen enkele wijze betrokken is bij de plannen van de provincie. Ze vreest dat het verbreden van de weg niet alleen ten koste gaat van het water van de Norgervaart, maar dat de snelheid op de N373 ook niet omlaag zal gaan. De organisatie doet daarom een dringend beroep op de provincie om de plannen aan de passen.

"De plannenmakerij voor de Norgervaart loopt als sinds 2015. Heemschut was bij alle bijeenkomst met omwonenden ook welkom geweest. Maar deur staat voor ze open maar de plannen zijn in een vergevorderd stadium"  waarschuwt Brink.
Deel dit artikel: