Peuters nemen intrek in ouderencentrum Dalen

In woonwijkcentrum Selkersgoorn in Dalen vind je normaal gesproken alleen ouderen, maar in het complex is nu ook een peuterspeelzaal gevestigd. Vanochtend maakten de nieuwe ‘bewoners’ kennis met elkaar.
De ene bewoner komt lopend naar de ruimte waar de peuters zijn, de ander wandelt achter een rollator en weer een ander heeft een elektrische rolstoel. Maar zonder uitzondering vinden de bewoners van het woonwijkcentrum van Treant Zorggroep de komst van de peuters een prima ontwikkeling. Het duurt niet lang of een oudere dame begint te kleien met een peuter, terwijl een ander een liedje inzet.

'Jong en oud bij elkaar'
Initiatiefneemster Marie Vloon ziet het lachend aan. Het is precies waar ze op rekende. “Jong en oud bij elkaar brengen, dat is het idee. Zodat ze samen dingen doen. Het is een concept dat voor alle betrokkenen heel goed werkt.”

Vloon kan het weten. Ze is in Coevorden een aantal jaren geleden al een soortgelijk initiatief opgestart. De ervaringen in de Rollebol zijn zo goed dat ze nu ook in Dalen een peuterspeelzaal is begonnen. “Voor mij is de cirkel rond”, vertelt ze. “Ik was tot het najaar van 2013 werkzaam in de toenmalige peuterspeelzaal in Dalen. Die moest vanwege bezuinigingen toen dicht.”

Ze heeft nu dus twee particuliere peuterspeelzalen. “We krijgen geen rechtstreekse subsidie. Maar ouders van kinderen die bijvoorbeeld een kleine taalachterstand hebben kunnen wel subsidie krijgen om hun kind hier heen te kunnen brengen. We oefenen taalvaardigheid en bereiden de peuters voor op de basisschool.”

Doelstelling gehaald
Ineke Bakker, leidinggevende van woonwijkcentrum Selkersgoorn, ziet ook de voordelen van de peuters in haar gebouw. “Ik durf nu al te zeggen dat de doelstelling is geslaagd. Je ziet het gewoon aan de gezichten van de bewoners, ze vinden het echt leuk om hier bij de peuters te zijn. Ik denk dat we steeds meer activiteiten kunnen ontwikkelen waar jong en oud plezier aan beleven.”

Aanstaande zaterdag is er open huis en kunnen ouders die belangstelling hebben tussen 9.30 en 13.30 een kijkje komen nemen.