Provincie leent vier ton voor verbouwing tuinbouwschool Frederiksoord

De provincie Drenthe wil een lening van 400.000 euro verstrekken voor de verbouwing van de vroegere tuinbouwschool in Frederiksoord. De school wordt omgebouwd tot woonzorgcomplex en er komen innovatieve bedrijven.
De vier ton komt uit het Monumentenfonds. Gedeputeerde Staten vinden het belangrijk dat het pand in zijn omgeving behouden blijft. De voormalige tuinbouwschool van de Maatschappij van Weldadigheid bestaat onder meer uit een tuin met kassen, schuren en een ketelhuis.

Beeldbepalend
Gedeputeerde Cees Bijl: "Met de lening behouden we beeldbepalend erfgoed in een cultuurhistorisch waardevol gebied: de Koloniën van Weldadigheid. Tegelijkertijd steunen we hiermee een innovatief zorgconcept, dat nieuwe kansen biedt voor opleidingen en werkgelegenheid."

De bedrijven gaan aan de slag met nieuwe zorgconcepten, zoals de toepassing van elektronische hulpmiddelen, robots en kunstmatige intelligentie. Zij kunnen op het terrein de ruimte krijgen om proeven te doen.

Huisvesting met extra zorg komt er in de vorm van appartementen voor ouderen en tienermoeders. 

Deel dit artikel: