Minder muskusratten, maar de bever rukt op

Het aantal muskusratten in onze regio was in 25 jaar nog nooit zo laag. Dat concludeert Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta).
Afgelopen jaar heeft het waterschap 5.214 muskusratten gevangen, een jaar eerder waren dat er nog 7.389. Een daling van dertig procent.

De dieren worden gevangen, omdat ze gangen en holen graven in dijken en oevers. Die raken verzwakt en kunnen daardoor deels instorten.

Nieuw gevaar op de loer
Het aantal muskusratten mag dan afnemen, het volgende probleem ligt al op de loer. De bever rukt op. Nog niet echt in Drenthe, maar wel in Overijssel, waar WDODelta ook actief is.

"Zo ontdekten we vorige maand in de oevers van kolken langs de IJsseldijk bij Wijhe en Zwolle vier beverholen. Een van de bevergangen bij Wijhe was 10,5 meter lang en eindigde in de teen van de dijk. De andere gangen lagen nog op veilige afstand. Dijkinspecteurs en muskusrattenvangers treffen vooral langs de IJssel ook meer sporen van bevers aan dan voorheen", aldus het waterschap.

'Van harte welkom maar niet bij onze dijken'
Schades die door toedoen van bijvoorbeeld bevers ontstaan, herstelt het waterschap meteen. Door 'vriendelijke' oplossingen in te zetten, hoopt het waterschap de bever een beetje te weren. Zo worden voedselbronnen en beschutting zoveel mogelijk weggehaald op de plekken waar de bever moet worden geweerd.

"Het is mooi dat de bever terug is in het Nederlandse rivierengebied, daar is hij ook van harte welkom. Maar bij onze dijken moet hij wegblijven."