Gemeenten willen samen kosten jeugdzorg beteugelen

Geen enkel kind is gelijk en afwijkend gedrag hoeft niet direct een probleem te zijn. Dat is een van de uitgangspunten van het akkoord dat de Drentse gemeenten hebben gesloten met vijf aanbieders van jeugdzorg. Doel is de kosten van jeugdzorg omlaag te krijgen.
De gemeenten willen een discussie starten over de ontwikkelingen in de jeugdhulp. Verschillen tussen kinderen moeten meer geaccepteerd worden en minder als probleem worden ervaren.

Zorgen van ouders
Praktijkondersteuner Mariam Brakke is daar al druk mee bezig in Nieuw-Buinen. Ze vertelt dat zorgen om een kind vaak beginnen met een bezoekje van de ouders aan de huisarts. In het verleden verwees de arts dan al snel door, maar de praktijkondersteuner heeft de tijd om zelf wat breder te kijken.

"De ouders zeggen dan: er is iets met hem, misschien heeft hij wel ADHD. Maar als je dan alles in kaart brengt, dan blijkt dat een kind last heeft van een scheiding of van het overlijden van een opa. Of kinderen hebben faalangst. We proberen het dan op te lossen binnen het eigen netwerk, met sport of met specifieke trainingen, of met lotgenotencontact."

Spreekuren propvol
De spreekuren van de praktijkondersteuner zitten "propvol". "Op dit moment zijn er veel meiden van 13, 14, 15 jaar oud die moeite hebben met de druk van sociale media. Iedereen vindt wat van elkaar. Het kan dan helpen om voor hen een groep op te starten en de meiden met elkaar in contact te brengen."

Gemeenten hebben vier jaar geleden de jeugdhulp gekregen van het Rijk. Het idee was dat gemeenten die zorg beter kunnen uitvoeren, omdat ze de jongeren en de hulpverleners beter kennen. In de praktijk blijken grote tekorten te ontstaan. Vooral Assen scoort hoog.

Annemieke Smit, directeur Yorneo: "Wij willen samen nog meer passende jeugdhulp bieden en we willen dat uiteindelijk voor minder geld gaan doen. Ik ben supertrots dat we dit in Drenthe zo doen."


Regeldruk
"Ik hoop dat we de regeldruk anders gaan organiseren, zodat we meer vrijheid en ruimte krijgen om ons werk te doen. Hulpverleners moeten hulp verlenen. Ze moeten zich er geen zorgen over maken of een dossier precies op orde is, uit angst voor klachten. Het moet om de inhoud gaan." Smit wil ook dat er tijdelijk extra geld komt om de tekorten in Drenthe op te lossen.

In het akkoord, dat vandaag in Emmen werd ondertekend, zeggen de gemeenten samen met de zorgorganisaties Accare, Ambiq, Cosis, GGZ Drenthe en Yorneo dat ze willen inzetten op het voorkomen van problemen. Als er wel hulp nodig is, dan moet dat er snel en op maat komen. Een jongere moet te maken krijgen met één hulpverlener en één plan.

Ook komt er onderzoek naar hoe de tekorten zijn ontstaan. Gemeenten en de zorgaanbieders analyseren waar ze geld aan uitgeven en waarvoor.
Deel dit artikel: