Twijfel slaat (opnieuw) toe bij Emmer fracties over biovergister in tuinbouwgebied

ANP-82841471
ANP-82841471 © ANP / Paulien van de Loo
Al meer dan tien jaar maakt het bedrijf Host werk van de bouw van een warmtekrachtinstallatie en een biovergister aan de Gantel in Klazienaveen. De aanhouder lijkt te winnen, want deze lijkt er nu alsnog te komen. Ondanks dat er binnen de fracties in de Emmer gemeenteraad twijfels bestaan over de installatie.
Met de biovergister en de houtgestookte warmtekrachtinstallatie kan energie worden geleverd aan omliggende tuinbouw- en andere bedrijven. Die kunnen op hun beurt weer hun afval kwijt aan de vergistingsinstallatie. De voorgenomen omvang van de bouw is echter in strijd met het bestemmingsplan.
De installatie wordt namelijk net iets hoger en 150 vierkante meter groter dan het bestemmingsplan toelaat. Om die reden is de gemeenteraad gevraagd om die afwijking door de vingers te zien door een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Die is nodig om de omgevingsvergunning aan te vragen.

Draagvlak en stikstof

Sinds 2009 loopt initiatiefnemer Host al met de plannen rond. Al tweemaal eerder torpedeerde de raad het initiatief door niet een dergelijke verklaring af te geven.
In 2017 was er een gebrek aan draagvlak onder de tuinders. In 2019 werd de installatie van de agenda afgevoerd vanwege de onduidelijkheid die ontstaan was door de stikstofcrisis.
Een bestemmingsplanwijziging en enkele vergunningen zijn echter in het verleden al afgegeven. Dus de installatie lijkt er linksom of rechtsom sowieso te komen. Maandagavond bogen de fracties zich tijdens de commissievergadering opnieuw over het dossier.

Accentverschil

Tijdens de vergadering was ook milieuactivist Johan Vollenbroek digitaal aanwezig. Vollenbroek verkreeg in 2018 landelijke bekendheid toen hij met succes het stikstofbeleid van de overheid aanvocht. Hij sprak in namens enkele tuinders en vindt niet dat de gemeente groen licht moet geven.
Volgens hem mankeert er nogal wat aan het plan. "Het lijkt hier meer om een afvalinstallatie dan een biovergister te gaan. Een accentverschil, maar wel een behoorlijke." Vooral als je ziet wat er verbrand gaat worden, aldus Vollenbroek. "Aanvankelijk was het de bedoeling dat het enkel om houtpellets zou gaan. In latere aanvragen wordt er ook gesproken over houtafval van bouw en sloop."

Onbegrijpelijk

Het afval wordt bovendien opgeslagen in open sleuven, waarbij er volgens Vollenbroek sprake is van risico voor de omliggende tuinders. "Volgens ons laat het bestemmingsplan dit niet toe." Bovendien gaat de installatie 41.000 ton per jaar aan afval verbranden, een hoeveelheid waarvoor eerst milieutechnisch onderzoek nodig is.
Vollenbroek snapt verder niet waarom de initiatiefnemer het project doorzet, aangezien de subsidies hiervoor al geschrapt zijn. "Onbegrijpelijk."

Afwijken

De woorden van Vollenbroek leidden tot twijfel bij onder meer Wakker Emmen, CDA, ChristenUnie en D66. Hoewel er volgens sommige fracties geen bestemmingsplan-technische redenen bestaan om de verklaring niet af te geven, was er sprake van verwarring.
Wethouder René van der Weide wees erop dat de benodigde verklaring alleen betrekking heeft op de 150 extra vierkante meter die de installatie nodig heeft. "Over de functie van de installatie heeft de raad al eerder een besluit genomen. Vanavond moeten we ons beperken tot de vraag of er afgeweken kan worden van de bouwoppervlakte."
Het weigeren van een verklaring kan dus niet worden gebruikt als een instrument om de vergunningverlening te torpederen, aldus de wethouder.

Geen compleet andere installatie

Van der Weide gaat ook niet mee in het argument dat het plan verschoven is naar dat van een afvalvergister. "De uitgebreide vergunning van 2009 wijkt niet af van de latere aanvragen. Er is hier dus geen sprake van een compleet andere installatie."
De wethouder zegde verder toe uitgebreid uitleg te geven in een brief aan de raad. Eind deze maand moet deze definitief beslissen over het afgeven van een verklaring.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl