Teleurstelling bij oppositie na extra raadsvergadering Midden-Drenthe

Echt vuurwerk bleef uit gisteravond tijdens de extra raadsvergadering in Midden-Drenthe. Daar besprak de politiek de twee verschillende versies van het onderzoeksrapport die in omloop zijn. Oppositiepartijen blijven met vragen zitten en kijken met gemengde gevoelens terug op de vergadering.
Charles de Haas van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork (GSBW) is een dag na de extra raadsvergadering nog even stellig. "Echte duidelijkheid is er gisteren niet gekomen. De coalitie heeft geprobeerd om de bal bij een ander neer te leggen", zo blikt De Haas terug op de vergadering. "De burgemeester praatte maar wat in het wilde weg."

De extra gemeenteraadsvergadering van gisteren werd aangevraagd door oppositiepartijen D66, ChristenUnie, Gemeentebelangen Smilde Beilen Westerbork en coalitiepartij Gemeentebelangen. Door het verspreiden van twee versies van een rapport van adviesbureau BMC was er onrust ontstaan. Het onafhankelijke onderzoek moest duidelijkheid geven over de oorzaak van het hoge ziekteverzuim onder ambtenaren van de gemeente Midden-Drenthe.


'Samen verder'
Harma van der Roest van D66 is een stuk milder. Ze heeft wat vertrouwen in de coalitie verloren, maar wil wel graag samen verder. "Ik hoef niet te duiken in hoe het precies is gegaan, maar ben wel benieuwd hoe het college opnieuw wil beginnen. Daarom diende ik ook een motie in, al heeft de coalitie de essentie er wel uit gehaald."

Die motie, om samen met het college een toekomstvisie op te stellen en een budget vast te stellen om met de aanbevelingen van onderzoeksbureau BMC aan de slag te gaan, werd met uitzondering van GSBW door alle partijen gesteund. 


Angstcultuur
Dat burgemeester Mieke Damsma de betrouwbaarheid van anonieme personeelsverklaringen in twijfel trok vanwege het ontbreken van een handtekening, neemt De Haas van GSBW haar niet in dank af. "Ik vind het onbegrijpelijk dat de burgemeester vasthoudt aan het argument dat brieven niet ondertekend zijn. Dat kan ik mij juist levendig voorstellen als er al vijf jaar een angstcultuur heerst. Dan gaat men niet op de trap staan roepen."


Als enige partij stemde GSBW tegen de motie van D66. Wat De Haas betreft is de zaak nog lang niet afgelopen. "Het oude is nog niet eens afgewerkt, hoe kunnen we dan opnieuw beginnen? Zo gauw we het rapport van BMC hebben, ga ik dat analyseren om te zien op basis waarvan de conclusies zijn getrokken."  

Twijfels over onafhankelijkheid
Van der Roest is minder nieuwsgierig naar het eindrapport dan De Haas. Ze zet haar vraagtekens bij de onafhankelijkheid van het onderzoek. "Hoe onafhankelijk is het rapport nog na zo'n periode? Met die onafhankelijkheid is wel iets aan de hand." De aanpassing in de tweede versie noemt Van der Roest 'knullig' en 'een slechte reparatie'. 

Waar ze nog het meest over valt is dat politieke ambities van de coalitie ogenschijnlijk boven de kwaliteit van de organisatie worden geplaatst. Van der Roest: "Het is wat wrang als je zegt: We willen verder en we kunnen het vast wel betalen'. Je moet wel in control zijn."

'Dubieus en ongeloofwaardig'
De Haas kijkt al met al wat gedesillusioneerd terug op de raadsvergadering "Ik had de ijdele hoop dat de burgemeester eerlijk zou vertellen wat er gebeurd is. Het is allemaal zo dubieus en zo ongeloofwaardig. Er wordt om de waarheid heen gedraaid en daarmee doe je de burger geweld aan."