Provincie wil meer onderzoek naar extra gaswinning in Westerveld

Vermilion, Gaswinning
Vermilion wil nieuwe kleine gasvelden onderzoeken en exploiteren in Westerveld © RTV Drenthe/Roy Schutte
De provincie Drenthe dringt er bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op aan dat er beter onderzocht wordt wat de effecten zijn van extra gaswinning in de gemeente Westerveld. Daarnaast adviseert de provincie dat de regio zou moeten profiteren van de baten van gaswinning, via bijvoorbeeld een gebiedsfonds.
De provincie Drenthe reageert op een ontwerp-instemmingsbesluit, dat de afgelopen weken ter inzage lag. Gasproducent Vermilion wil nog onaangetaste kleine gasvelden (LDS-velden) onder de gemeente tussen Diever, Vledder en Wapserveen onderzoeken en exploiteren. Om dat mogelijk te maken moet EZK toestemming geven.

Zorgen

Inwoners van het grensgebied met Overijssel en Friesland vrezen dat nieuwe gaswinning voor bodemdaling zorgt, met als gevolg schade aan huizen en gebouwen. Vermilion wint al gas uit kleine gasvelden in het gebied (VDW-velden), volgens inwoners versterken de schadelijke effecten van de afzonderlijke winningsplannen elkaar.
"Wij vragen u nogmaals om de cumulatieve bodemdaling ten gevolge van de voorgenomen winning uit de VDW-velden mee te nemen in uw besluitvorming over het winningsplan LDS", schrijft de provincie in een reactie op het ontwerpplan. "De winning van gas uit meerdere kleine velden in de regio wordt door de omwonenden als zeer ingrijpend ervaren. Het meenemen van een geïntegreerde voorspelling in de besluitvorming geeft aan dat er oog is voor de zorgen onder de omwonenden."

Gebiedsfonds

Eerder adviseerde de provincie al om de regio mee te laten profiteren van de winst die wordt gemaakt door gaswinning. In het nu voorliggende ontwerpbesluit is dat niet overgenomen, volgens de minister is dat aan gaswinner Vermilion. De Drentse gedeputeerden twijfelen eraan of dat voldoende oplevert. "U gaat ervan uit dat Vermilion zich inzet voor de omgeving en daarover ook communiceert met de omgeving. Deze gedragscode is echter zeer vrijblijvend waar het de waarborging van een goede verdeling van lusten en lasten bij energieprojecten betreft."
In de brief aan minister Micky Adriaansens wordt dan ook voorgesteld dat het ministerie hier zelf werk van maakt. "Wij vragen u daarom nogmaals er zorg voor te dragen dat de regio ook voordeel heeft van de gaswinning, bijvoorbeeld door het instellen van een omgevingsfonds."
De provincie benadrukt ook het belang van goede communicatie over de gaswinningsplannen. Omwonenden en bestuurders moeten tijdig geïnformeerd worden, vindt Gedeputeerde Staten. "Wij verzoeken u dit niet uitsluitend aan Vermilion over te laten."

GAS DrOvF

Inwoners lieten onder ander via Stichting GAS DrOvF van zich horen. Naast de vrees voor 'cumulatieve bodemdaling', wijst de stichting op schadelijke gevolgen van afvalwater en gevolgen voor de waterstand in het gebied, met verdroging als gevolg.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl