Drentse melkveehouders krijgen stapelkorting voor verduurzamen

De provincie Drenthe wil samen met FrieslandCampina en de Rabobank Drentse melkveehouders stimuleren om hun bedrijf duurzamer te maken. Boeren die dat doen, kunnen financiële voordelen stapelen, zegt voorzitter Frans Keurentjes van Friesland Campina.
Het zuivelconcern had al een landelijke regeling waarbij duurzaamheid werd beloond. Boeren die melk leveren aan FrieslandCampina en die voldoen aan de criteria op het gebied van biodiversiteit krijgen een hogere literprijs. De provincie en de Rabobank haken daar nu bij aan.

Hogere literpijs en rentekorting
"Als boeren voldoen aan een aantal scores dan krijgen ze bij ons een toeslag op de melkprijs. Bij de Rabobank krijgen ze een rentekorting op leningen en ze krijgen een premie van de provincie", legt Keurentjes uit. De provincie heeft daarvoor maximaal 7.500 euro beschikbaar en de Rabobank geeft maximaal 0,5 procent rentekorting per jaar op leningen.

Boeren moeten onder meer voldoen aan eisen voor het verbouwen van eigen veevoer, het weiden van koeien en minder ammoniakuitstoot.

Meedoen
Drenthe is de eerste provincie waar op deze manier wordt samengewerkt. Friesland Campina heeft 700 leden in de provincie. Hoeveel boeren mee gaan doen aan deze stapelkorting is niet duidelijk.

Keurentjes: "Voor de premie van de provincie doen in eerste instantie 200 boeren mee. De Rabobank start met 50. En ik verwacht dat in heel Nederland minimaal 1000 boeren deelnemen aan de regeling van Friesland Campina."

Gesloten kringloop
Doel van de samenwerking is dat er in 2025 zo veel mogelijk Drentse melkveebedrijven een zogeheten gesloten kringloop hebben. Dat wil onder meer zeggen dat voer op het eigen bedrijf wordt verbouwd en dat mest ook weer op het bedrijf wordt verwerkt.