Assen wil schadelijke plantensoorten bestrijden

De reuzenberenklauw kan zware brandwonden veroorzaken.
Assen publiceert plan om schadelijke plantensoorten te bestrijden © Saxifraga / Jan van der Straaten
Om hogere kosten in de toekomst te voorkomen, wil de gemeente Assen investeren in een aanpak tegen de reuzenberenlauw, de Japanse duizendknoop en het Jacobkruid.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen heeft daarom een plan van aanpak gemaakt voor het bestrijden van schadelijke plantensoorten.
In de gemeenteraad is meerdere keren aandacht gevraagd voor dit thema, via vragen van de SP en een voorstel van het CDA. De partijen vinden dat een actieve aanpak uitblijft. In oktober vorig jaar is toegezegd dat er voor het einde van het jaar een plan zou komen. Vlak voor de feestdagen was het plan nog niet klaar. Nu is het plan gepubliceerd door de gemeente.

Voorkomen van verspreiding

Voor elke plant is er apart onderzoek gedaan naar de bestrijding. Voor de Japanse duizendknoop is er volgens de gemeente geen methode beschikbaar waarmee de plant voor honderd procent verwijderd kan worden. De plant is moeilijk te bestrijden omdat kleine stukjes stengel of wortel weer uit kunnen groeien tot een volledig gezonde plant. Daarom is besloten om het huidige beleid voort te zetten. Dat beleid is om de plant zoveel mogelijk met rust te laten. Wel geeft de gemeente aan dat ze meer kan doen om de verdere verspreiding te voorkomen. "We gaan richtlijnen uitwerken die verdere verspreiding van de plant moeten voorkomen. Die starten in de eerste maanden van 2022."
Daarnaast gaat de gemeente op twaalf risicolocaties een proef starten om de plant te beheersen met een groep medewerkers die verder van de arbeidsmarkt afstaan. "Deze groep zal de plant meerdere keren per jaar afknippen. De verwachting is dat hierdoor de groei van stengels en blad zal afnemen."
De Japanse duizendknoop is in Nederland een probleem, omdat ze planten van Nederlandse bodem wegdrukken. De duizendknoop kan ook schade aan funderingen van bijvoorbeeld wegen en gebouwen veroorzaken. De plant verspreidt zich door plantdelen en niet via zaad. Dat kan bijvoorbeeld door het maaien van de duizendknoop. Door de plant met rust te laten wordt het verspreiden voorkomen.

Reuzenberenklauw en jacobskruiskruid

Voor de reuzenberenklauw verandert er niks in de werkwijze. Dat betekent dat het bestrijden van de plant gebeurt wanneer deze binnen drie meter van de paden groeit of op locaties waar veel gespeeld wordt. "De overweging hierbij is dat de meeste inwoners bekend zijn met de risico's van de reuzenberenklauw en dat de kosten voor het verwijderen van alle planten erg hoog is", licht de gemeente toe.
Op dit moment doet de gemeente niets aan de bestrijding van het jacobskruiskruid, omdat er geen wetgeving voor is. Zolang de plant groeit en bloeit is er voor grasetende dieren weinig risico. Wanneer de plant wordt gemaaid verliest het haar typerende geur, kleur en smaak waardoor dieren de plant niet meer als giftig herkennen. Na het maaien blijft het gif werken.
(Verhaal gaat verder onder foto)
Messchenpad
Assen sloot het Messchenpad deze zomer af vanwege de reuzenberenklauw en de duizendknoop © Gerrit Mennink
De gemeente ziet het aantal planten toenemen, evenals het aantal meldingen van dierenhouders. "Daarom gaan we nu in gesprek met betrokkenen die overlast van de plant ervaren. Het doel is om samen te kijken of we in de toekomst toch actie moeten ondernemen", stelt de gemeente.

Basiscommunicatie

Naast het bestrijden van de schadelijke plantensoorten gaat de gemeente ook extra communicatiemiddelen, zoals sociale media, inzetten om inwoners te informeren.
Om de uitvoering van de aanpak te realiseren, wordt het team ecologie uitgebreid. "Deze persoon gaat zich inzetten voor een goede aanpak en gaat ervoor zorgen dat de eerste stappen over verdere uitwerking binnen dit thema gezet kunnen worden."
De totale kosten van het plan bedragen bijna 150.000 euro. Deze worden gedekt uit het budget onvoorziene kosten. Of in 2023 het plan verder wordt doorgezet is aan het nieuwe college van burgermeesters en wethouders en de gemeenteraad. Deze moeten beslissen of er na dit jaar een structurele aanpak moet komen.

Toename van exoten

In Assen vormen exoten een steeds groter probleem. Het aantal en de omvang van de plantensoorten neemt de laatste jaren mede toe als gevolg van de klimaatverandering en het feit dat deze soorten hier geen of weinig natuurlijke vijanden hebben.
Een exoot is een plant of een dier die van nature niet in Nederland voorkomt. Deze schadelijke plantensoorten komen meestal door menselijk handelen in ons land terecht en kunnen schadelijk zijn voor de natuur. Ze kunnen ervoor zorgen dat planten van Nederlandse bodem en dieren gedeeltelijk of zelfs geheel verdwijnen. Sommige plantensoorten kunnen ook voor gezondheidsproblemen zorgen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl