Werkloosheid in Drenthe teruggedrongen in tweede coronajaar

Werkzoekende
Aantal WW'ers in 2020 met bijna een derde afgenomen © ANP/Koen van Weel
Het aantal werkloosheidsuitkeringen (WW) in Drenthe is in het tweede coronajaar gedaald. Het aantal Drenten met een WW-uitkering lag in december dertig procent lager dan eind 2020, meldt uitkeringsinstantie UWV.
Eind december ontvingen 5.667 Drenten een WW-uitkering, dat is 2,2 procent van de beroepsbevolking in de provincie. "De coronacrisis had vooral tijdens de eerste coronagolf veel invloed op de arbeidsmarkt. Daardoor stegen de WW-uitkeringen in 2020. In 2021 daalde de WW juist sterk en kwam lager uit dan voor de crisis", meldt het UWV.
Al een groot deel van het afgelopen jaar lag het werkloosheidspercentage onder dat van eind 2019, de laatste coronavrije periode. "De afgelopen twee jaren had de coronacrisis veel invloed op de arbeidsmarkt. Vooral tijdens de eerste coronagolf (vanaf maart 2020) liep het aantal WW-uitkeringen flink op. Daarna daalde de WW, onder andere door de steunpakketten van het kabinet. Dit voorkwam veel ontslagen", aldus het UWV.

Wel toename in december

In december steeg het aantal WW'ers in Drenthe wel ten opzichte van november, er kwamen er 454 bij. "Het is gebruikelijk dat het aantal WW-uitkeringen stijgt in december", legt het UWV uit. "Dit heeft te maken met het seizoen en de afnemende werkgelegenheid in seizoengevoelige sectoren. Zo nam de WW in Drenthe met name toe vanuit de uitzendsector, bouw en horeca."
Het deel van de Nederlandse beroepsbevolking dat WW ontvangt (2,1 procent) is nagenoeg gelijk aan het Drentse decembercijfer. In totaal gaat het om ruim 189.000 Nederlanders, iets meer dan in november. Ten opzicht van een jaar eerder daalde het aantal echter met bijna 100.000. "Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 93.884 uitkeringen (-32,9 procent), ongeveer een derde van het bestand"

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl