Rond maart meer duidelijkheid over onderwijscampus in Emmen

Zorgcampus
Een luchtfoto van het beoogde terrein voor de nieuwe onderwijscampus © Gemeente Emmen
Het haalbaarheidsonderzoek naar gezamenlijke huisvesting van NHL Stenden Hogeschool en het Drenthe College wordt rond maart afgerond. Aanvankelijk zou het eind deze maand klaar zijn, maar er is iets meer tijd nodig voor onderzoek, laat de gemeente Emmen weten.
Vorig jaar oktober maakten beide scholen het voornemen bekend om samen een nieuwe onderwijscampus te bouwen op het voormalige terrein van zwembad Aquarena en Camping Emmen.

Eerder plan

Het Drenthe College was aanvankelijk van plan om een nieuw pand te bouwen aan de Van Schaikweg. In dit gebouw wilde de onderwijsinstelling alle mbo-opleidingen in Emmen onderbrengen. Op dit moment zitten die in verschillende gebouwen verspreid over Emmen. Maar uit een gesprek met 'buurman' NHL Stenden Hogeschool rolde uiteindelijk het huidige initiatief. De gemeente raakte als grondeigenaar van de beoogde plek ook betrokken bij het project.
Als het haalbaarheidsonderzoek is afgerond en de uitkomst positief is, wordt overgegaan naar de volgende stap: het tekenen van een intentieovereenkomst. Alle betrokken partijen maken afspraken over onderlinge verplichtingen, de grondverwerving, de planning en de kosten. Als die rond zijn, kan de bouw van de campus definitief doorgaan.
De gemeente verwacht dat het officiële startschot in dat geval eind dit jaar of begin volgend jaar wordt gegeven.