LTO Noord: Waarom geen zonneparken in natuurgebieden?

LTO Noord vindt dat natuurgebieden niet bij voorbaat uitgesloten moeten worden van de ontwikkeling van zonneparken. Dat schrijft de boerenorganisatie in een reactie op nieuw zonne-energiebeleid van de gemeente Hoogeveen. Zonneparken leggen volgens LTO Noord een onevenredig groot beslag op landbouwgrond.
De gemeente Hoogeveen heeft in het anderhalf jaar oude afwegingskader Zonne-energie al vastgelegd dat 20 procent van de veenweide-gebieden gevuld mag worden met zonneparken. In het nieuwe beleid blijft dat staan. Maar LTO Noord vindt dat de gemeente ook moet kijken naar de mogelijkheden op essen, natuurgebieden, het Nationaal Natuur Netwerk en beekdalen. 

'Combineer'
Voorzitter Hans Mentink van LTO Noord: "Maak een goede afweging en ga niet voor veel hectares landbouwgrond om snel je doel te halen. Kijk naar meervoudig grondgebruik. Combineer natuurgebied met zonnepanelen bijvoorbeeld."

Het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken is onder boeren omstreden, omdat daarmee de prijs van grond opgedreven wordt. Individuele boeren zeggen desondanks dat ze met zonneparken aanzienlijk meer kunnen verdienen dan met gewassen op hun akkers.

Opbrengst zonneparken te mooi
De voorzitter van LTO Noord heft een waarschuwende vinger naar boeren met zonneparkplannen: "Een ondernemer is vrij om te doen wat die wil. Maar het wordt soms door projectontwikkelaars heel mooi voorgeschoteld. Je moet wel heel helder hebben wat die opbrengsten zijn. En dat valt niet altijd heel erg mee."

Mentink: "Landbouwgrond wordt ook ingezet voor infrastructuur en voor de functieverandering naar natuur. In die zin gaat al veel landbouwgrond verloren. Als daar bovenop ook nog landbouwgrond voor zonneparken wordt ingezet, dan is dat teveel van het goede. Daarbij komt dat we steeds meer landbouwgrond nodig hebben om meer extensieve landbouw mogelijk te maken."
 
Bedrijventerreinen
De gemeente Hoogeveen zou wat LTO Noord betreft in elk geval zuiniger op landbouwgrond moeten zijn. Op bedrijventerreinen zou de gemeente zelf meer kunnen doen. De boerenorganisatie geeft daarnaast de voorkeur aan zonnepanelen op daken van gebouwen en schuren.

De gemeente Hoogeveen wil in het aangepaste beleid juist af van een voorkeurssysteem waarin eerst daken, daarna bedrijventerreinen en daarna het buitengebied in aanmerking komt. Tot nu toe blijkt in de praktijk dat die zogenaamde zonneladder niet functioneert. Zonneparkplannen schieten uit de grond, de ontwikkeling van zonnepanelen op daken stagneert.

Reactie natuurorganisaties
De Drentse natuurorganisaties met eigen grond vinden het plan van LTO geen goed idee. Zij zijn van mening dat natuurgebieden niet bedoeld zijn voor zonneparken. “De natuur is al de dupe van de klimaatverandering. Dan moet je vervolgens niet de oplossingen ook afwentelen op de natuur”, laat Alje Zandt van Natuurmonumenten weten.

Stichting het Drentsche Landschap onderschrijft dat. “Natuurgebieden zijn in de oorsprong bedoeld voor natuur en natuurontwikkeling en daarmee het in stand houden van de biodiversiteit. Juist in tijden dat de biodiversiteit onder druk staat, zijn natuurgebieden van groot belang. Daarbij verwachten we dat als dit gaat gebeuren, het tot grote maatschappelijke weerstand zal oproepen.”

Natuurmonumenten heeft wel een idee waar de zonneparken en zonnepanelen wel kunnen komen. “Kijk eerst naar daken, bijvoorbeeld op industrieterreinen. De bedrijven die nu zonneparken willen, zijn op zoek naar zo goedkoop mogelijke locaties. Wij vinden dat er in eerste instantie gekeken moet worden naar geschikte locaties, zoals industrieterreinen, op daken en bijvoorbeeld rommelige hoekjes langs snelwegen”, zegt Zandt.
Deel dit artikel: