Zonneproject Emmer bedrijfsleven dreigt te mislukken door capaciteitsgebrek stroomnet

De 'vergroening' van het bedrijfsleven in Emmen loopt enorme vertraging op als er niets wordt gedaan aan de capaciteit van het energienet in Zuidoost-Drenthe. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat moet helpen. Dat schrijft de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB) in een brandbrief aan hem.
Het project om bedrijven in Emmen te vergroenen met zonnepanelen, Zon op Dak, dreigt nog voor de start vast te lopen. In dit project worden de daken van bedrijfspanden vol gelegd met zonnepanelen. Er is ruimte voor zo'n 200.000 panelen. Maar de opgewekte energie kan nergens naartoe vanwege een gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnet van netbeheerders Enexis en Tennet. 

'Doe iets, minister'
"Wij zien de noodzaak en zijn als privaat-publieke combinatie bereid tot actie", zo schrijft de VPB in de brief. "We lopen voor de start al vast, zo dreigt. Uw ingrijpen hierbij is gewenst. Wij dringen er bij u op aan om op een zo kort mogelijke termijn actie te ondernemen om de capaciteitsproblemen op het netwerk in Zuidoost-Drenthe op te heffen."

De VPB biedt ook aan om in het gebied experimenten te doen op het gebied van energievoorziening en energietransport. Er worden op dit gebied al meerdere experimenten gedaan. Op het gebied van het vastleggen van energie in waterstof bijvoorbeeld. Daarvoor moet de oude gaszuiveringslocatie van de NAM worden omgebouwd.

Meer plannen voor groene energie
Bij Emmen is op initiatief van bedrijven uit Emmen al een zonnepark aangelegd van 35 hectare met zo'n 88.000 zonnepanelen. En dan is er ook nog een grensoverschrijdend energieproject met het Duitse Haren. Daarvoor is een Nederlands-Duitse energiecoöperatie opgericht. "In het huidige tempo van de netwerkbeheerders gaan aanpassingen jaren duren. Dat maakt onze projecten momenteel schier onmogelijk."

Ook vanuit de provincie Drenthe is een brief naar de minister gestuurd om wat aan de capaciteitsproblemen op het netwerk te doen. Ook een aantal Drentse sportverenigingen dat wil verduurzamen loopt tegen die problemen aan.

Deel dit artikel: