Bargeres 2.0: Bruisend wijkhart, upgrade woningbestand en ruimte voor ontmoeting

Wijkvisie Bargeres
Bij de wijkvisie zijn meerdere partijen betrokken © RTV Drenthe / Rien Kort
De ouderdom komt met gebreken. Een tegeltjeswijsheid die niet alleen opgaat voor mensen, maar in dit geval ook voor een woonwijk. In Emmen heeft een flink deel van Bargeres de leeftijd van 50 jaar ruim aangetikt. Links en rechts in de wijk wordt het verloop van de jaren zichtbaar: slijtage in de openbare ruimte, toenemende vergrijzing en de verpaupering van het groene en ruimtelijke karakter van Bargeres.
Maar ook het wijkhart, de toegangswegen en het wonen in de wijk vragen aandacht. Vandaag werd daarom de wijkvisie voor Bargeres gepresenteerd, een routekaart met alle aandachtspunten voor de komende tien jaar.

Complexe opgave

In de wijkvisie doen vele partijen zowel letterlijk als figuurlijk een duit in het zakje. Naast inwoners denken ook woningbouwcorporaties (Domesta, Lefier), welzijnsorganisatie Sedna, waterschap Vechtstromen, Staatsbosbeheer en de gemeente Emmen mee.
Verder werden ook de ideeën verwerkt vanuit Panorama Lokaal, een landelijke ontwerpprijsvraag die bedoeld is om woonwijken een positieve impuls te geven.
Wethouder Jisse Otter spreekt van een complexe opgave. "In de praktijk is dit erg ingewikkeld. We hebben te maken met zowel huur- als koopwoningen die door elkaar heen staan. Bovendien heeft iedereen een eigen idee over de gewenste aanpak." De wijkvisie dient daarom als aftrap om die discussie in de komende jaren meer vorm te geven.

Keukens en sanitair

In de wijk staan ongeveer 4000 woningen, waarvan een derde bestaat uit sociale huur. De woningbouwcorporaties Lefier en Domesta kunnen alvast een doorkijkje geven naar de toekomst.
In de Druwerbrink, Mantingerbrink en Balingerbrink worden het sanitair en de keukens van de woningen vernieuwd, meldt gebiedsteammanager Nienke Louwdijk van Lefier. "De hoogbouw aan de Bruntingerbrink en de Ekselerbrink hebben ook in het vizier wat betreft verduurzaming."
Domesta is van plan om vanaf 2026 maar liefst zeven miljoen euro te investeren in vooral isolatie van woningen. De energietransitie biedt in dat opzicht ook kansen, aldus directeur Bert Moormann. "Op de lange termijn zullen de cv-ketels vervangen worden door andere energiebronnen omdat we van het gas af moeten." Plannen voor een warmtenet vanaf het Getec-industrieterrein biedt hier wellicht een mogelijkheid toe.

Schuttingen

Groene energie zit al in de wijk dankzij de boom- en struikrijke omgeving. Het ruimtelijke karakter dreigt alleen enigszins verloren te gaan achter de vele opgetrokken schuttingen. Moormann: "We willen het gesprek met inwoners aangaan om te kijken wat er mogelijk is." Otter: "Je kunt denken aan bijvoorbeeld kleinere tuinen die minder onderhoud vergen."
Moormann ziet ook een verandering in het type huishoudens: minder gezinnen en meer ouderen, twee- en eenpersoonshuishoudens. In de visie wordt gesteld dat je meer toe zou kunnen met minder gezinswoningen en meer senioren- of kleinere woningen.

Elk straatsteentje los

Wijkvoorzitter Jaap Bakker laat weten blij te zijn met de wijkvisie. De 44-jarige bewoner woont al praktisch zijn hele leven met veel plezier in Bargeres. Maar ook hem en meerdere wijkbewoners is opgevallen dat er wel wat moet gebeuren. "Er is sprake van slijtage in de openbare ruimte. Op sommige plekken lijkt elk straatsteentje los te zitten, paden zijn hier en daar versleten. Ook zijn er op sommige plekken verrotte oude bielzen zichtbaar."
Voor de rest moet er volgens hem ook aandacht komen voor de sociale samenhang in de wijk. Volgens Bakker is daar nu weinig sprake van. "Bargeres hangt in dat opzicht als los zand aan elkaar." Vandaar het pleidooi voor goede ontmoetings- en recreatieplekken in de wijk. Soortgelijke plannen zijn er momenteel al in het wijkpark. Maar ook het Oranjekanaal biedt daar uitstekende kansen voor, meent hij.

Gespleten winkelhart

Datzelfde kanaal splitst het winkelhart van Bargeres in tweeën. Ondanks de opknapbeurt blijft het winkelcentrum een punt van aandacht. "De zijde noordoostelijk van het water hangt er maar een beetje bij. Het moet er meer bruisen, daar kijken we naar."
Genoeg werk aan de winkel, maar verwacht niet dat er meteen resultaat zichtbaar is, waarschuwt wethouder Otter. "Samen met alle partijen en de inwoners moet er nog flink nagedacht en gepraat worden over alle plannen en suggesties. Verwacht bijvoorbeeld niet dat er over drie jaar een fonkelnieuw wijkhart staat." De planvorming moet eerst goed op stoom komen.

Volkshuisvestingsfonds

De gemeente heeft vorig jaar een bedrag van bijna 27 miljoen euro ontvangen uit het Volkshuisvestingsfonds. Dit potje is niet alleen bedoeld voor Bargeres, maar ook andere wijken. "Dit fonds legt in ieder geval een basis onder de visie", aldus Otter.

Welke ideeën en suggesties staan er verder in de wijkvisie?

  • Het verbeteren van de entree naar het Noordbargerbos.
  • Het opnieuw aanleggen van de oude beekjes Oude en Nieuwe Delft voor de afvoer van regenwater.
  • Zorgappartementen voor ouderen nieuwe landschappelijke woonvormen op de vrijgekomen plek van de verhuizende Thriantaschool en OBS De Brink.
  • Ruimte voor tiny houses, ecovilla's en andere woonvormen in het groene hart van de wijk
  • Het versterken van het wijkhart door er voorzieningen te concentreren, zoals het wijkcentrum of een dependance van het zorgcomplex Hoitingerhof
  • Nieuwbouw voor of vernieuwen van sportgebouwen bij wijkhart.
  • Aanpassen wijkontsluiting aan de kant van de Nieuw-Amsterdamsestraat. Voorheen waren hier plannen voor een rotonde, maar er wordt nagedacht over een andere oplossing.
  • Herinrichting Brinkenweg met vrij van de weg liggende paden.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl