Zoek het uit! Wanneer moet je zelf voor een ambulance betalen?

Nieuwe ambulance van ambulancezorg UMCG
Moet je betalen voor een ambulanceritje? © RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen
Een ambulance brengt je naar het ziekenhuis als je gewond bent. Maar wat als de ambulance komt en je hoeft toch niet mee? En wat als je niet zelf de ambulance hebt gebeld, maar dat voor je is gedaan? In welke gevallen draai je zelf op voor de kosten van de ambulance?
Zoek het uit! dook in de wondere wereld van ambulancezorg en verzekeringen, want deze vraag kreeg in de stemronde van januari maar liefst 85 procent van de stemmen!

Wat wordt vergoed?

Iedere Nederlander heeft als het goed is een basiszorgverzekering. Vervoer met de ambulance wordt vanuit deze verzekering vergoed. Niet alleen bij spoed, bijvoorbeeld als je een hartaanval krijgt of een ongeluk, maar ook bij geplande medisch noodzakelijke ritten voor mensen die bijvoorbeeld alleen liggend vervoerd kunnen worden.
Ambulancevervoer wordt vergoed als je:
  • naar een ziekenhuis, zorgverlener of zorginstelling gaat en de zorg onder de basisverzekering valt
  • naar een Wlz-instelling* gaat om daar lang of kort te blijven.
  • vanuit een Wlz-instelling naar een ziekenhuis, zorgverlener of een andere zorginstelling gaat voor een onderzoek, een behandeling of het aanschaffen van een prothese.
  • naar je woning of andere woning gaat als je in je eigen huis niet de juiste verzorging kan krijgen, of als je vanuit bovenstaande zorgverleners of zorginstellingen komt.
  • jonger bent dan 18 jaar en naar een persoon of instelling gaat voor geestelijke gezondheidszorg (waarvan de kosten vallen onder de Jeugdwet)
Goed om te weten: de basisverzekering vergoedt alleen ritten van maximaal 200 kilometer (enkele reis). Als je rit langer is dan 200 kilometer, heb je toestemming nodig van je zorgverzekeraar.
* Wlz: Wet langdurige zorg

Wat betaal je zelf?

De ambulanceritten worden dan wel vrijwel altijd betaald door de verzekering, toch betekent dat niet dat je geen rekening op de deurmat vindt. Zoals alle zorg die vergoed wordt uit de basisverzekering, is ook hier het eigen risico van toepassing.
De eerste 385 euro zijn dus voor je eigen rekening. Heb je je eigen risico al opgebruikt? Dan worden de kosten volledig vergoed of hoef je zelf niet te betalen.
Verloskundige hulp en kraamhulp zijn uitzonderingen als het gaat om het eigen risico. Deze zijn vrijgesteld van het eigen risico. Goed om te weten is dat vervoer per ambulance naar het ziekenhuis (ook tijdens de bevalling) niet onder 'verloskundige hulp' of 'kraamhulp' valt. Bij de kosten van een ambulance rit geldt het eigen risico wél.
Heb je je eigen risico verhoogd met een vrijwillig eigen risico (tot maximaal 885 euro)? Dan moet je er rekening mee houden dat ook dat vrijwillig gekozen eigen risico wordt verrekend met deze vergoeding uit de basisverzekering.
Is de ambulance gekomen, maar hoef je toch niet mee? Dan betaal je geen eigen risico. Als de patiënt ter plaatse onderzocht en/of behandeld wordt, maar niet wordt vervoerd, is er sprake van een zogenaamde Eerste Hulp Geen Vervoer (EHGV) inzet. Voor EHGV inzetten worden geen kosten in rekening gebracht.

Wat als iemand anders de ambulance belt?

Wat nou als je bent gevallen en een bezorgde omstander belt de ambulance? Kun je dan de kosten van het eigen risico bij de beller neerleggen?
Als je met de ambulance bent vervoerd, krijg je de rekening van het eigen risico, als dat nog niet was opgemaakt, op de mat. Het is voorgekomen dat het slachtoffer dit bedrag probeert te verhalen op de eerstehulpverlener die de ambulance heeft gebeld.
Het is echter zo, dat de beller hiervoor niet hoeft op te draaien. Deze hield zich aan een van de vijf punten van de Eerste Hulp, namelijk 'zorgen voor professionele hulp'. Het is de meldkamercentralist, een professional van de Centrale Post Ambulancevervoer, die besloot de ambulance te sturen en deze is hiervoor verantwoordelijk. Ook deze kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

En als ik geen ambulance wil?

Het komt voor dat het slachtoffer niet wil dat de ambulance gebeld wordt. Het is dan de verantwoordelijkheid van het slachtoffer zelf of dit wel of niet goed voor hem is.
Toch kan de eerstehulpverlener besluiten wel te bellen, omdat hij vindt dat de toestand zodanig is dat het onverantwoord is als het slachtoffer geen medische hulp krijgt. Ook dan zal de meldkamer ambulancezorg op grond van de gegeven informatie besluiten wel of geen ambulance te sturen.
De ambulancebeller is ook in dit geval niet aansprakelijk voor de kosten.
Wat kost het?
Het College Tarieven Gezondheidszorg stelt jaarlijks het tarief van ambulancevervoer in Nederland vast. Er zijn verschillende tarieven voor spoedvervoer en besteld vervoer. Bij besteld vervoer (de zorgambulance) is er vooraf een afspraak gemaakt, bijvoorbeeld voor een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis of een overplaatsing. Een ambulancerit (spoed) komt gemiddeld neer op ongeveer 600 euro. De prijs van spoedvervoer per ambulance wordt mede bepaald door het aantal kilometers dat de ambulance gereden heeft en een toeslag voor de meldkamer die de rit coördineert.

Zoek het uit!

Heb je zelf ook een vraag voor ons? Stuur hem dan in!

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl