Woningen Roden verzakt door vervanging riool

De vervanging van het rioolstelsel in Roden zorgde voor het verzakken van de woningen in de wijk Middenveld. Dat blijkt uit onderzoek van CRUX Engineering, in opdracht van de gemeente Noordenveld en Artium Experts.
De gemeente was opdrachtgever voor deze rioolwerkzaamheden en zegt zich dan ook verantwoordelijk te voelen voor de schade.

Noordenveld wil de schade op een nette manier oplossen. In eerste instantie neemt de gemeente de kosten op zich. Tijdens de informatiebijeenkomst aan bewoners maakte de gemeente Noordenveld haar excuses.

Verzakking
Sinds afgelopen zomer hebben verschillende huizen in Roden last van verzakkingen. Twee woningen aan de Oudgenoegstraat in Roden werden onbewoonbaar verklaard, een derde woning is gestut en bij 21 woningen worden intensieve controles uitgevoerd. De gemeente ontving tot nu toe 58 schademeldingen vanuit de wijk Middenveld. 


Bewoners hadden al vanaf de zomer het vermoeden dat de verzakking plaats vond door rioleringswerkzaamheden. Voor dat werk is de grondwaterstand in de omgeving verlaagd. Dat zou de fundering van de woningen hebben aangetast.

Gelijk
Het onderzoeksbureau geeft de bewoners gelijk. De vervanging van de riolering in 2016 en 2018 is de hoofdoorzaak van de verzakkingen, zo schrijft CRUX. De droge zomer heeft de verlaging van de grondwaterstand op zijn hoogst versterkt. 

De huizen in de Roder wijk zijn op verschillende grondsoorten gebouwd: een topzandlaag, een leem- of kleilaag en potklei. Deze laatste grondsoort is heel gevoelig voor water en kan snel krimpen of zwellen. De afgelopen vijftig jaar bleef de grond echter stabiel, omdat het grondwaterverschil op een natuurlijke manier verliep. 

Voor de vervanging van het riool werd een drain aangelegd om water af te voeren. Deze zorgde voor een verlenging van de natuurlijke droogte en een onnatuurlijk lage grondwaterstand. De drain wordt deze week afgesloten.Verwacht wordt dat de grond dan weer stabiel is. 

Schade oplossen
De gemeente Noordenveld zal de komende periode eerst de schade oplossen bij de woningen van de acht bewoners in de Oudgenoegstraat. Daarna laat de gemeente onderzoeken hoe dit kon gebeuren en wat de gemeente in de toekomst kan doen om deze verzakkingen te voorkomen. 

"Dit nieuws komt stevig bij ons binnen", zegt burgemeester Klaas Smid. "De boodschap is hard, maar wel duidelijk. En dat geeft ook een zekere opluchting."​

Juridisch steekspel
Het is nog niet duidelijk hoe hoog de kosten zullen zijn om de bewoners van in ieder geval de acht huizen in de wijk Middenveld schadeloos te stellen. Evenals wie deze kosten uiteindelijk gaat betalen. "Ik wil me niet in juridische steekspelen verliezen", zo zegt burgemeester Smid. "We willen in ieder geval niet dat bewoners de dupe worden van dit vraagstuk." 

De gemeente Noordenveld zegt de kosten wel te kunnen dragen, maar hoopt er nog uit te komen met haar verzekeraar. Ook is nog niet duidelijk of de aannemer en andere betrokken partijen bij de werkzaamheden aan het riool financieel zullen bijdragen.
Deel dit artikel: