Actiegroepen verdeeld over dialoog met windboeren

De gemeente Aa en Hunze wil dat voor- en tegenstanders van windmolenplannen weer met elkaar om tafel gaan. Daarvoor wordt een 'omgevingsadviesraad' (OAR) ingesteld, maar die leidt nog niet tot veel eensgezindheid.
In dit nieuwe overlegorgaan kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld compensatiegelden.

Bij actiegroep WindNEE uit Gieterveen heeft de OAR voor verdeeldheid gezorgd. Vier van de tien kernleden zijn uit de stichting gestapt. "Daarvoor zijn wel weer twee nieuwe leden toegetreden tot de kerngroep", zegt Gerard Schippers van Stichting WindNEE dat in totaal zo’n 180 mensen vertegenwoordigt.

"Aan de ene kant willen wij alles doen dat in onze wettelijke vermogens ligt om het windpark tegen te houden. Aan de andere kant heeft de rechter gesproken en het lijkt er op dat het plan doorgaat. We willen daarom toch het gesprek aangaan met de initiatiefnemers", aldus Schippers.  

Boycot
Actiegroep Tegenwind Veenkoloniën is helemaal niet gecharmeerd van de OAR. Voorzitter Jan Nieboer roept alle leden op om geen zitting te nemen in het nieuwe overlegorgaan. "Wij hebben al een megaclaim lopen tegen deze windboeren en als we nu met deze initiatiefnemers in gesprek gaan over compensatiegelden, ondermijnen we die claim. Dat gaan we niet doen", aldus Nieboer.

Gebiedsfonds beheren
De Omgevingsadviesraad gaat bestaan uit vertegenwoordigers van actiegroep WindNEE, verschillende verenigingen dorpsbelangen (Nieuwediep, Gieterveen, Gasselternijveenschemond en Gasselternijveen) en leden van een nog op te richten bewonersplatform. Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines wordt adviseur van deze groep. Daarnaast wordt er door de deelnemers zelf een onafhankelijk voorzitter aangesteld.

De raad gaat het gesprek aan met de eigenaren van het windpark. Ook zal de OAR een gebiedsfonds beheren dat wordt ingesteld als tegemoetkoming voor de gevolgen van het windpark voor de omgeving. Verder kunnen er zaken behandeld worden zoals het bouwverkeer en lichtsignalen op de windturbines.

'Afzien van juridische procedures'
Actiegroep WindNEE hoopt dat de gesprekken meer opleveren dan een gang naar de rechter. "Als wij goede afspraken kunnen maken met de initiatiefnemers, waarbij de belangen van de deelnemers voorop staan, dan kunnen wij afzien van eventuele juridische procedures", zegt Gerard Schippers.

Jan Nieboer vindt dat elke actiegroep zijn eigen afweging moet maken of ze met de initiatiefnemers in gesprek gaan. Duidelijk is wel dat Tegenwind Veenkoloniën dat niet gaat doen. "We worden nu weer afgeserveerd met een gebiedsfonds waarin het gaat over glasvezel en wipwapjes voor de kinderen. Kom op zeg. Het gaat hier om miljarden die verspild worden. De mensen worden in de wortels van hun bestaan geraakt. Wij kunnen hier ook naar onze achterban geen medewerking aan verlenen.”

Vanavond wordt de eerste informatieavond georganiseerd voor omwonenden. "We hopen dat veel buurtbewoners zich opgeven voor het bewonersplatform dat straks deel uit gaat maken van de Omgevingsadviesraad. Het is echt de bedoeling om met elkaar in gesprek te komen”, zei wethouder Co Lambert eerder.

Windboer positief
Algemeen directeur Wim Wolters van Windpark Oostermoer is positief over het nieuwe overlegorgaan. "Wij gaan graag in overleg op gestructureerde wijze." Wolters is vanavond ook aanwezig op de eerste informatiebijeenkomst. "Maar dan in alle bescheidenheid, achter in de zaal, om te kijken hoe de avond verloopt. En als er vragen zijn, zullen we die beantwoorden", aldus Wolters.

Later deze maand komen er nog informatieavonden in Gieterveen, Gasselternijveenschemond en Gasselternijveen. Ook in de gemeente Borger-Odoorn wordt gewerkt aan de komst van een eigen Omgevingsadviesraad.