Assen gaat aan de slag met speel- en ontmoetingsplekken

Speelplek Assen
Assen vindt het belangrijk om in elke wijk een centrale speel- en ontmoetingsplek te creëren. © RTV Drenthe / Margriet Benak
De gemeente Assen gaat samen met inwoners aan de slag met de aanpak van speel-en ontmoetingsplekken. Om eenzaamheid tegen te gaan, de gezondheid te versterken en buitenspelen te stimuleren. Dit is het doel van het nieuwe buitenruimteplan van de gemeente: Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten (BOSS).
De mening van de inwoners van Assen, de kinderraad, scholenkoepels en het Asser Sportakkoord hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de inhoud van het plan. Zo heeft de kinderraad vorig jaar de speelplekken in kaart gebracht en wijkschatkaarten gemaakt voor alle wijken. Het BOSS zal op de agenda van de nieuwe gemeenteraad komen.

Samen met buurtbewoners

Het plan is gebaseerd op de huidige situatie in de wijken van Assen. Hieruit komt naar voren dat 75 procent van de speeltoestellen in de stad de komende jaren aan vervanging toe is. Het college wil de komende jaren ongeveer 312 speel-en ontmoetingsplaatsen aanpakken. Al dit jaar zal gestart worden met de eerste toestellen. Hiervoor is 515.000 euro per jaar beschikbaar.
Bij de uitvoering wordt per buurt een uitwerking van dit plan gemaakt in een speciale buurtkaart. Deze wordt samen met de buurtbewoners gemaakt. Zo ontstaat maatwerk dat past bij het karakter van de wijk. Op de buurtkaarten worden onder andere maartregelen voor hondenspeelplekken, veilige beweegvriendelijke routes en oversteekplekken opgenomen, zodat in kaart is gebracht welke plekken aandacht verdienen.

Speel- en ontmoetingsplekken creëren

Om aantrekkelijke ontmoetingsplekken te creëren, zijn speciale centrale plekken aangewezen waar iedereen kan bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Een ander belangrijk punt is dat in alle wijken extra ontmoetingsplekken komen. Deze zijn op basis van de behoefte in die buurt. Hierbij kan gedachten worden aan een speelplek voor kinderen in de nieuwbouw of een extra trapveld in een wijk waar veel jongeren wonen.
Wethouder Jan Broekema (SP) vindt de speel- en ontmoetingsplekken in de wijken ontzettend belangrijk: "De ontmoetingsplekken maken het mogelijk dat jong en oud elkaar ontmoeten, contact met elkaar leggen en in beweging komen. Het nieuwe buitenruimteplan gaat ons helpen om niet alleen kinderen, maar ook volwassenen te stimuleren om naar buiten te gaan. Verder biedt het een kader om nieuwe initiatieven van bewoners op een met elkaar samenhangende manier in ons beleid in te passen."

Van jong tot oud

Iedereen in de samenleving wordt meegenomen in het plan. Het is onder andere om eenzaamheid tegen te gaan. In een wijk waar minder kinderen wonen komen ook centrale ontmoetingsplekken. Een speeltoestel zou dan plaats kunnen maken voor een picknickbank. "Ongeacht de bevolkingsontwikkeling of ruimtelijke situatie blijven deze plekken bestaan, zodat ook als er minder kinderen wonen er toch een centrale buurtontmoetingsplek is om samen te bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. De gemeente zal deze plekken onderhouden en vervangen in samenspraak met de gebruikers en andere betrokkenen."
(Tekst gaat verder onder foto)
De Social Sofa
De Social Sofa aan de kop van de Vaart is zo'n ontmoetingsplek voor jong en oud. © Gerrit Mennink
Ook de jongeren krijgen de ruimte. De gemeente vindt dat jongeren juist in dit stadium van hun leven een eigen plek buitenhuis nodig hebben. "Voor hun fysieke en sociale ontwikkeling is dit zeer belangrijk. Tolerantie voor hen is van cruciaal belang voor verbindingen tussen generaties en een tolerante samenleving." Zo vinden ze dat bijvoorbeeld in de wijken Kloosterveen en Marsdijk geaccepteerd moet worden dat de daar opgroeiende jeugd er wil en mag voetballen. Deze groep hoort er ook namelijk bij.
Over de plek waar deze jongeren terechtkunnen is ook nagedacht. Het zal gaan om verwijsplekken iets verder van de woningen. Dit helpt om eventuele overlast in de buurt te beperken. Ze kunnen dan ook in de late uurtjes of bij drukte naar deze plekken verwezen worden.

Multifunctionele ontmoetingsplekken

Uiteindelijk moeten de speel- en ontmoetingsplekken voor elke leeftijdsgroep in de maatschappij te gebruiken zijn. Zo kunnen bankjes op de route naar winkelcentra die speciaal aangelegd zijn voor senioren ook prima kletsplekken zijn voor jeugd. Door ontmoetingsplekken multifunctioneel te maken zijn ze bruikbaar voor jongeren, maar ook voor senioren, mensen met een beperking en moeders met kinderen. Denk aan rustpunten op weg van en naar voorzieningen als wijkcentra, scholen en winkels.
Het is de bedoeling om de plekken evenredig te spreiden over alle wijken, zodat juist de wijken waar de meeste jongeren wonen niet met eventuele problemen opgezadeld worden. Daarnaast komen en verschillende plekken met een passend uiterlijk, zodat de jongeren iets te kiezen hebben afhankelijk van hun interesses of de groepssamensteling.
De plannen moeten nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Dit zal door de nieuwe gemeenteraad gedaan worden. Deze wordt gekozen op 16 maart.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl