'Als het land niet kaal en omgeploegd was, zaten er geen weidevogels'

Het voorjaar komt er weer aan en dat betekent dat de eerste weide- en akkervogels weer gaan nestelen. Ook de weidevogelbeschermers komen weer in actie.
Drenthe telt 35 groepen die de zich bezighouden met de bescherming van de nesten. Ze worden ondersteund door Landschapsbeheer Drenthe, die hierover cursusavonden houdt. Maar waarom is deze bescherming nodig? Jaap van Gorkum van Landschapsbeheer Drenthe legt het uit.

'Een lekker eitje'
Het aantal weidevogels neemt de laatste jaren snel af in Drenthe. Dat komt vooral omdat veel eieren niet uit komen.

"De oorzaak hiervan is onder meer dat er dieren zijn die wel een eitje lusten. De eieren kunnen ook kapot gaan als ze in een grasland liggen en boeren daar gaan maaien", vertelt van Gorkum. 

Lees ook: Extra geld voor bescherming Drentse akker- en weidevogels

Volgens van Gorkum ligt de afname niet aan het aantal eieren dat wordt gelegd, maar wel bij het aantal eieren dat uitkomt. "Een kievit legt bijvoorbeeld drie tot vier keer vier eitjes. Er hoeft maar één keer een jong groot te worden om de oudersterfte te compenseren."

'Zonder boeren geen weidevogels'
Hoewel de landbouw één van de problemen is, wil Van Gorkum niet de schuld bij de agrariërs neerleggen. "Weidevogels zijn er wel dankzij de boeren. Als het land niet mooi kaal en omgeploegd was, dan was het bos. En zit er dus geen weidevogel. Boeren krijgen wel eens de schuld, maar zonder boeren zijn ze er niet."

Om de vogels te beschermen wordt er juist veel samengewerkt met de agrarische sector. "We zoeken nesten op en registeren ze met behulp van gps of we markeren ze. Dat doen we vanuit de auto, zodat we de vogels zo min mogelijk storen."

Lees ook: Nieuwe vogelatlas: kaalslag op het platteland, groei in de bossen

Markeren
De gemarkeerde nesten zijn herkenbaar voor de boer. Zo kan hij bijvoorbeeld tijdens het maaien om het nest heenwerken. Dit wordt ook wel vrijwillige weidevogelbescherming genoemd. 

Naast vrijwillige weidebescherming is er ook nog een andere mogelijkheid voor landbouwers. "Dat heet agrarisch natuurbeheer. Daarbij kan een boer tegen een subsidie een contract afsluiten om later te ploegen of te maaien. Dat is echt een beschermingsmaatregel."" 

ROEG! nam eerder een kijkje bij de Vrijwillige Weivogelgroep Dwingeloo. Zij lokaliseren onder andere nesten.


Wil je meer weten over vrijwillige weidevogebescherming of over de cursusavonden van Landschapsbeheer Drenthe? Klink dan hier
Meer over dit onderwerp:
ROEG! natuurnieuws
Deel dit artikel: