Tekorten Reestmond lopen komende jaren op

De drie gemeenten die deelnemen in werkvoorzieningsschap Reestmond in Meppel moeten rekening houden met oplopende tekorten. Dat blijkt uit een analyse van de financiën van Reestmond.
Westerveld, Meppel en Staphorst participeren in Reestmond. Tot voor kort hoorde de gemeente De Wolden daar ook bij. Maar De Wolden is uit de samenwerking gestapt. Uit de analyse, zoals die wordt gepresenteerd aan de gemeenteraden, blijkt dat het tekort over 2018 op loopt richting een miljoen euro. Daarmee wijkt het resultaat ver af van wat er is begroot.

Hogere kosten voor oudere werknemers
Volgens de analisten heeft dit alles te maken met oplopende kosten. De kosten van een werkplek bij Reestmond zijn hoger dan begroot. Dat komt omdat de werknemers ouder worden, de loon- en pensioenkosten hoger worden en er weinig uitstroom is. Daar tegenover staat dat er vanuit de overheid niet meer geld per werknemer komt.

Volgens de memo die naar de gemeenteraden is gestuurd, probeert Reestmond nog wel te kijken of er efficiënter gewerkt kan worden. "Maar de praktijk is weerbarstig", zo schrijven de analisten. "Geconcludeerd kan worden dat het op de huidige wijze bieden van werkgelegenheid en ontwikkelingsmogelijkheden aan mensen met een arbeidsbeperking een steeds hogere kostenpost voor de gemeente gaat worden."

Reestmond heeft een zogenaamd 'herinrichtingsplan' voor het bedrijf gemaakt. Maar de uitvoering er van loopt vertraging op. Het lukt nog niet om de kosten te verlagen. Vanavond wordt er over gesproken in de gemeenteraad van Westerveld.
Meer over dit onderwerp:
Meppel gemeente Westerveld Staphorst Reestmond WSW
Deel dit artikel: