Dutchbat-militairen doen aangifte tegen Defensie

Dutchbat-militairen die gelegerd waren in Potocari, Srebrenica, doen aangifte tegen het ministerie van Defensie van mishandeling en poging tot zware mishandeling.
Kern van de aangifte is dat ze tijdens hun missie onbeschermd zouden zijn blootgesteld aan onder meer asbest, andere giftige stoffen en straling, meldt EenVandaag.

De Dutchbatters, die onder meer afkomstig waren van de Johan Willem Frisokazerne in Assen, verbleven in 1994 en 1995 op het terrein van een oude accu-fabriek, waar bergen asbest, andere chemicaliën en een vat met daarop de waarschuwing 'nucleair' lagen.

Volgens oud-commandant Dutchbat III, Thom Karremans, hadden de militairen "nooit gelegerd mogen worden in een zwaar beschadigde en vervuilde accufabriek. Er lag veel meer rotzooi, gif, dan Dutchbat wist", zegt hij.

Zorgen bij oud-militair
Een van de militairen die daar was gelegerd, is Ebel Dijkman uit Assen. Hij strijdt al jaren samen met andere Dutchbat-veteranen voor de erkenning van deze groep militairen. "Ik ben niet betrokken bij dit initiatief. Wel heb ik mij gemeld, met name omdat onbekend is welke schade je op termijn kunt oplopen van blootstelling aan diverse giftige stoffen en andere rotzooi."

Het ministerie van Defensie laat in een reactie weten dat het personeel geen onverantwoord risico voor de gezondheid heeft gelopen. Wel stelt Defensie dat het personeel destijds onvoldoende is geïnformeerd.

Defensie deed onderzoek
"Defensie was al in 1994 bekend met de aanwezigheid van asbest in de batterij- en accufabriek naast de compound van Dutchbat. Om die reden was het personeel niet toegestaan dit gebouw te betreden. Op 28 mei 1996 heeft zich ter plekke een overstroming voorgedaan waardoor water en modder via het gebouw op de compound terecht kwam. Omdat het personeel vreesde dat asbest zich over de compound had verspreid heeft defensie destijds metingen verricht", aldus het ministerie.

"Uit de genomen monsters bleek dat de asbest die op het fabrieksterrein was gevonden, niet op de compound terecht was gekomen. De conclusie van het onderzoek dat militairen geen onverantwoord risico voor de gezondheid hebben gelopen, is destijds echter niet gecommuniceerd. Iets wat wel had moeten gebeuren."
Deel dit artikel: