Wiebes: Iedereen moet op het stroomnet kunnen

Iedereen die een zonnepark wil aanleggen moet op het stroomnet een aansluiting kunnen krijgen. Dat schrijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer. Maar Wiebes erkent ook dat het nog lang niet zover is.
Probleem is de netwerkcapaciteit van beheerders zoals Enexis en Tennet. In het noorden schiet die fors te kort voor alle zonne-initiatieven. Vooral sportverenigingen en buurthuizen die willen verduurzamen zijn daar de dupe van, zo blijkt uit reportages van RTV Drenthe. Maar ook voor boeren en bedrijven met zonneparkplannen is vaak geen ruimte. Kamerleden William Moorlag (PvdA), Matthijs Sienot (D66) en Tom van der Lee (GroenLinks) trekken er al enige tijd over aan de bel bij Wiebes.

“De inzet van mijn beleid is dat iedereen aangesloten kan worden op het net”, aldus de minister. Wiebes wil twee maatregelen om de netwerkproblemen op te lossen. Ten eerste wil hij kijken of netbeheerders eerder dan de strenge regels nu toestaan, kunnen investeren in verzwaring van het netwerk. Ook wil Wiebes dat ze gaan adviseren bij de aanwijzing van locaties waar plannen zijn voor zonneparken.

Daarbij zouden netbeheerders e stem moeten hebben of het netwerk ter plekke voldoende capaciteit heeft en dus wel of niet aangelegd kan worden op die plek. Volgens Wiebes moet dat gebeuren bij het opstellen van de zogeheten Regionale Energie Strategieën (RWS). Dertig regio’s in het land moeten daarin aangeven hoe ze hun doelen voor het opwekken van duurzame energie gaan halen en hoe de CO2-uitstoot te beperken.

Wiebes wil niet voortrekken
SP-kamerlid Sandra Beckeman, PvdA-kmerlid Kamerlid Moorlag en partijgenoot Peter Zwiers in de Drentse Staten pleitten ook voor het ‘voortrekken’ van sportverenigingen en buurthuizen bij het toewijzen van netwerkcapaciteit. Maatschappelijk verantwoord en het gaat meestal om veel minder stroom dan bij plannen van bedrijven en projectontwikkelaars. Maar daar wil Wiebes niks van weten. Netwerkbeheerders mogen geen onderscheid maken tussen aanvragers en als je dat wel doet kom je in een lastige afweging welke aanvrager een maatschappelijk initiatief is of niet, zo schrijft Wiebes aan de Tweede Kamer. 

Wat kan wel op korte termijn?
Wiebes heeft overigens ook gereageerd op de brief die het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe aan hem schreef over de beperkte netwerk capaciteit. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra deed Wiebes een aantal tussenoplossingen aan de hand totdat de netwerken voldoende zijn uitgebreid. Bijvoorbeeld een zonnepark en windmolens op één hetzelfde stuk netwerk omdat beiden vaak niet tegelijk dezelfde piekcapaciteit aan stroom leveren. Volgens Wiebes kan dat omdat maar drie procent van de tijd dat zonneparken en windmolens stroom leveren ze aan hun piekvermogen zitten zo zei hij in de Tweede Kamer. Ook in het eerst enkelvoudig aansluiten van energieprojecten en later pas dubbelvoudig zou volgens de minister sneller kunnen.

Wiebes wil samen met de netbeheerders kijken naar mogelijkheden binnen de bestaande regels, zo schrijft hij aan GS. CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder kreeg van Wiebes de toezegging dat hij haast gaat maken met het uitzoeken can de de tijdelijke technische oplossingen om meer netwerkcapaciteit te realiseren.

Geen reactie op 'cowboys'
De minister reageert trouwens niet op de oproep van GS om iets te doen aan de ‘cowboys’ die netwerkcapaciteit aankopen, hun zonnepark niet bouwen en met de gekochte netwerkcapaciteit speculeren.

De minister geeft aan dat het probleem van de beperkte netwerkcapaciteit momenteel vooral in Drenthe speelt. Hij is blij met de vele initiatieven voor zonneparken. Wiebes verwacht dat de netwerkproblemen zich ook elders in het land voor gaan doen.
Deel dit artikel: