Buren van Attero en Noblesse willen meer duidelijkheid bij brand

De brand van afgelopen nacht is de vijfde binnen een half jaar op het Energie Transitie Park (ETP) bij Wijster. De buurt maakt zich hier zorgen om, en vindt dat er beter gecommuniceerd moet worden als er brand is.
“Er gebeurt een boel. Ik denk dat de branden niet met elkaar te maken hebben, maar dat het er veel zijn, is wel een feit", vertelt Robert de Wit van Dorpsbelangen Drijber. "De rookpluim stond bij de laatste grote brand van Noblesse, afgelopen weekend, gunstig voor de inwoners van Drijber en daar zijn we blij mee.”

Onduidelijkheid
Toch is De Wit wel kritisch. “Bij de brand bij Noblesse ging de communicatie beter, de gemeente heeft ons deze keer vrij snel op de hoogte gebracht. Maar bij de eerdere branden was de informatievoorziening erg slecht. Daarover willen we graag in gesprek met de gemeente.”  


Hij verwijst naar de brand bij Attero op 4 januari, waar pas later bekend werd dat er gevaar was door dioxinevervuiling. “Direct belanghebbenden werden toen wel gebeld, maar wij, de buren, werden pas drie weken later op de hoogte gebracht door de gemeente. We willen meer inzicht krijgen in de protocollen.” 

Wie is verantwoordelijk? 
De vraag is met wie de bewoners in gesprek moeten, want wie is er verantwoordelijk voor de communicatie? Het antwoord daarop is niet eenvoudig. 

Dat komt deels door de inrichting van het Energie Transitie Park. Het is een bedrijventerrein waar verschillende organisaties nauw samenwerken. Zo wordt de warmte die vrijkomt bij het ene bedrijf (zoals afvalverwerker Attero) gebruikt voor het andere bedrijf (zoals afvalverwerker Noblesse). Op deze manier besparen beide bedrijven op elektriciteit en warmte.

Communicatie bij branden
In totaal werken op het ETP in Wijster vijf partijen samen: Attero, de gemeente Midden-Drenthe, Waterschap Reest en Wieden, Energy Valley en de Provincie Drenthe.  

De verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid op het terrein ligt bij de provincie en de gemeente Midden-Drenthe. De communicatie rondom de branden gaat grotendeels via de gemeente. Ook de veiligheidsregio en de milieudienst RUD spelen hierbij nog een rol. 

'Protocollen werken goed, maar er zijn fouten gemaakt'
De persvoorlichter van de gemeente Midden-Drenthe laat weten dat het huidige communicatiesysteem goed is en ziet geen aanleiding voor verandering. “Ons protocol werkt gewoon goed."

Wel geeft de woordvoerder toe dat bij de brand op 4 januari fouten zijn gemaakt rondom de communicatie. “We hebben een verkeerde keuze gemaakt en daar hebben we van geleerd. We hadden direct iedereen moeten waarschuwen in de wijde omtrek, ondanks dat er in eerste instantie geen risico leek te zijn. De volgende keer kunnen we beter meer voorzorgsmaatregelen nemen om ze later, als het mee lijkt te vallen, in te trekken. Dat is beter dan dit.”

'Burger moet eigen boerenkool kunnen eten'
GroenLinks stelde vragen naar aanleiding van de gebrekkige communicatie rondom de brand van 4 januari op het terrein van Attero. “Er brandt nog wel eens wat daar, en dat geeft ons geen prettig gevoel”, legt Rudie Weima van GroenLinks uit. “Als de burgers gevaar lopen moeten ze tijdig geïnformeerd worden. Er worden veel verantwoordelijkheden richting grotere organisaties, zoals de provincie en RUD, geschoven. Daarbij moeten de inwoners van de dorpen rondom het ETP niet tussen wal en schip vallen. We willen dat de burger zonder risico zijn eigen verbouwde boerenkool gewoon uit de tuin kan halen.” 

Inmiddels heeft Robert de Wit een uitnodiging van de gemeente ontvangen om in gesprek te gaan. “We krijgen dan voornamelijk uitleg, maar dat vinden we als eerste stap erg fijn.”
Deel dit artikel: