Provincie en gemeente Assen: 'Sluiting Johan Willem Frisokazerne? No Way!'

Johannes Willem Frisokazerne
De Johannes Willem Frisokazerne © ANP / Sake Elzinga
No Way! Onbespreekbaar. Gaat niet gebeuren. Dat is in het kort de reactie van de bestuurders van provincie en de gemeente Assen op het idee van staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) van Defensie om de Johan Willem Frisokazerne in Assen in 2027 te sluiten.
Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, gedeputeerde Henk Brink, burgemeester Marco Out van Assen en wethouder Mirjam Pauwels van Assen hebben aan Van der Maat laten weten dat provincie en gemeente dat niet accepteren en zich gezamenlijk sterk maken voor het behoud van de kazerne.
(Verhaal gaat verder onder de video)
Provincie en gemeente Assen: sluiting Johan Willem Frisokazerne? No Way!
In het coalitieakkoord kondigde het kabinet Rutte IV al aan dat Defensie overbodig vastgoed zal afstoten, en het benodigde vastgoed zal verduurzamen en moderniseren. Met de aantekening dat het kabinet oog zal hebben voor regionale impact, zonder daar concreet over te zijn. De kazerne in Assen is een van de thuisbases voor de Luchtmobiele Brigade van het leger. Ook in Schaarsbergen bij Arnhem is een deel van de brigade gevestigd.
De provinciale en Asser gemeentebestuurders vrezen vooral voor de werkgelegenheid. De Johan Willem Friso kazerne is één van de kleinere Defensie-kazernes maar voor de werkgelegenheid in Assen wel een heel belangrijke. Zeker nu door het afschalen en straks stopzetten van de gaswinning en door het vertrek van het hoofdkantoor van de Nederlandse Aardolie Maatschappij duizenden banen op de tocht zijn. Bij de NAM zijn nu al veel banen verdwenen. En al eerder bij het gevangeniswezen in Veenhuizen. Gedeputeerde Henk Brink is wel een beetje klaar met de uittocht van banen in Drenthe.
(Verhaal gaat verder onder de video)
Sluiting Johan Willem Frisokazerne en gevolgen voor werkgelegenheid

In 2013 en 2011 ook gevochten voor behoud

In 2013 moesten Assen en de provincie ook al vechten voor het behoud van de Asser kazerne. Een lange lobby volgde. Uiteindelijk adviseerde de top van Defensie aan het kabinet om de kazerne toch open te houden. ChristenUnie en SGP gaven in de Tweede Kamer de doorslag. De oppositiepartijen onderhandelden met het kabinet over de begroting voor 2014, met 6 miljard euro aan bezuinigingsmaatregelen. Zonder de steun van D66, ChristenUnie en SGP zou er in de Eerste Kamer geen meerderheid zijn voor de begroting van het kabinet. Assen was gered.
De bestuurders beginnen met te benadrukken dat Assen en de kazerne al 125 jaar lang bij elkaar horen. De lobby voor behoud is begonnen.
(Verhaal gaat verder onder de video)
Johan Willem Frisokazerne hoort bij Assen

Opnieuw dikke lobby

Op de vraag of opnieuw een dikke lobby naar Den Haag moet worden opgezet, antwoordt commissaris van de Koning Jetta Klijnsma met een volmondig ja. Het feit dat de provinciale en Asser bestuurders Provinciale Staten (PS) en de gemeenteraad nu al hebben ingelicht, terwijl het nog geen 'in beton gegoten plan is', is wapenfeit één. De verwachting is dat veel partijen in PS en de raad zich achter hun bestuurders zullen scharen en hun partijleden in de kamer en op het ministerie zullen gaan proberen te bewerken. Asser burgemeester Marco Out gaat op zoek naar argumenten voor behoud.
(Verhaal gaat verder onder de video)
De lobby voor Johan Willem Frisokazerne

Minder defensie locaties

Staatssecretaris Christophe van der Maat wil Defensie gaan concentreren op minder locaties, zo legt hij uit aan RTV Drenthe. "Ik heb de opdracht om daarom op de ene plek vastgoed af te stoten en op een andere plek te moderniseren en te verduurzamen. Eén van de doelen is geld besparen. Defensie heeft zo ongeveer de helft van de gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf in gebruik. We zullen in locaties moeten krimpen om de gebouwen te kunnen blijven betalen."
Maar concentratie vanwege geld is volgens Van der Maat zeker niet alleen de reden. "We willen een aantrekkelijke werkgever zijn. Een aantrekkelijke werkgever heeft moderne huisvesting. En concentratie zorgt er ook voor dat ons personeel beter in contact kan zijn met familie en gezin omdat we het aantal verhuisbewegingen voor gezinnen van Defensiepersoneel omlaag willen brengen. Tot slot zorgt concentratie ook voor meer samen oefenen en trainen. Dat militairen niet elkaar voor het eerst tegenkomen op de trap van het vliegtuig als ze ergens naartoe moeten."
De staatssecretaris zegt de militaire activiteiten in de grootste kazerne in het Noorden te willen concentreren: Havelte dus. De ruim duizend militairen van de luchtmobiele brigade in Assen en het opleidingscentrum School Noord wil hij verhuizen, maar zo blijft volgens hem de werkgelegenheid in de regio. Een harde toezegging daarover heeft hij niet aan de provinciale en Asser bestuurders gedaan. Dat kan volgens hem ook nog niet omdat de plannenmakerij nog in een pril stadium is. "Doel is wel regionale werkgelegenheid te behouden, dus ik kijk wel degelijk naar de regionale impact."

Waarom Assen dicht?

Van der Maat: "Bij de verkenning in heel Nederland hebben we gekeken naar omvang, uitbreidingsmogelijkheden, regionale spreiding. De kazerne in Assen heeft geen uitbreidingsmogelijkheden. En Havelte is plek waar we nog decennia vooruit kunnen."
Van der Maat wil meedenken over toekomstplannen voor het kazerneterrein. Woningbouw is een mogelijkheid. Hoewel Van der Maat niet zegt dat hij deze optie per sé voor Assen in gedachten heeft, is het natuurlijk wel een aantrekkelijke plek. Behoud de prachtige monumentale panden aan de Asser vaart en bouw op de rest van het kazerneterrein een nieuwe woonwijk, vlak bij het centrum van de stad en de A28. Wethouder Mirjam Pauwels van de gemeente Assen moet er nog niet aan denken. Drenthe is geen Randstad.
(Verhaal gaat verder onder de video)
Woningbouw op plek Johan Willem Frisokazerne?
In voor de zomer wil de staatssecretaris zijn plan klaar hebben en naar de Tweede Kamer sturen. Een definitief besluit over de Johan Willem Friso Kazerne zou dan eind dit jaar te verwachten zijn.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl