Zes vragen over de waterschapsverkiezingen

Op 20 maart kun je niet alleen stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen, maar ook voor de waterschapsverkiezingen. Maar wat doet het waterschap eigenlijk en waarvoor stem je dan precies? We beantwoorden zes vragen over de waterschapsverkiezingen.
Wat doet het waterschap?
Een van de belangrijkste taken is misschien wel dat het waterschap ervoor zorgt dat we droge voeten houden. Het houdt zich namelijk bezig met het onderhoud van dijken en sluizen. Daarnaast zuivert het water en controleert het de kwaliteit van zwemwater. Verder is het waterschap verantwoordelijk voor natuurbeheer in en rondom het water. Het is een overheidsorganisatie, net als de provincies en gemeentes.

Waar stem ik voor?
Je stemt bij de waterschapsverkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap. Je kunt dit vergelijken met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid en controleert het dagelijks bestuur.

Hoe zit het bestuur van een waterschap in elkaar?
Het bestuur bestaat uit twee delen: het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit achttien tot dertig leden. De meesten daarvan worden gekozen tijdens de verkiezingen. Een deel van het algemeen bestuur bestaat uit bedrijven, boeren en natuurbelangenorganisaties. Het algemeen en dagelijks bestuur staan onder leiding van de dijkgraaf.

Op wie kan ik stemmen?
Tijdens de verkiezingen kun je stemmen op een kandidaat die meedoet aan de waterschapsverkiezingen. Die kandidaat is - net als bij de Provinciale Statenverkiezingen - lid van een partij. De kandidaten die meedoen vind je op de site van het waterschap.

Welk waterschap is in mijn regio actief?
We hebben in Drenthe vier waterschappen. Hunze en Aa's is in het noordoosten actief. Waterschap Drents Overijsselse Delta zit in het zuidwesten. Vechtstromen is actief in het zuidoosten. Noorderzijlvest zit in de kop van Drenthe.

Wat speelt er in mijn regio?
Als je wilt weten welke onderwerpen actueel zijn bij jouw waterschap, kun je op hun website kijken. Ook is er per waterschap een kieswijzer ontwikkeld. Aan de hand van stellingen kun je dan uitzoeken welke partij het meest met jouw gedachten overeenkomt. 

De informatie uit dit artikel is afkomstig van de Rijksoverheid en Waterschapsverkiezingen.nl.
Deel dit artikel: