Enquête: Wonen belangrijkste onderwerp bij komende verkiezingen

Jongeren uit Dwingeloo eisen meer regie van gemeente bij bouwen starterswoningen
De meeste deelnemers aan de enquête vinden woningbouw het belangrijkste onderwerp © RTV Drenthe
Wonen, zorg en veiligheid. Dat zijn volgens jullie de belangrijkste algemene thema's voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit de enquête die we deze maand hebben gehouden onder bezoekers van onze site en app. In totaal vulden ruim 1.250 mensen de vragenlijst in.
In bijna iedere gemeente komt wonen als belangrijkste algemene onderwerp uit de bus. Alleen in Hoogeveen wordt zorg een belangrijker onderwerp gevonden en in de gemeente Westerveld is dat landbouw.
Bekijk hieronder welke onderwerpen volgens inwoners van jouw gemeente het belangrijkst waren. Klik op het dropdown-menu om je gemeente te zien.
Wat ook uit de enquête blijkt is dat de meeste deelnemers van plan zijn hun stem te laten gelden. Een grote meerderheid van 89,6 procent geeft aan te gaan stemmen. 1,7 procent gaat niet stemmen en de rest weet het nog niet. De helft van de mensen weet ook al welke partij hun stem krijgt.

Bouwen, bouwen, bouwen

Naast de algemene onderwerpen, vroegen we ons ook af welke problemen er specifiek in jouw gemeente spelen. Zo is er in sommige gemeenten een discussie over een theater of een openluchtzwembad terwijl andere gemeenten in de knel zitten met bereikbaarheid of de kwaliteit van de fietspaden.
Volgens deelnemers uit Midden-Drenthe moet hun gemeente zich gaan buigen over duurzaamheid en zonneparken. In de gemeente Westerveld kwam het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen als 'winnaar' uit de bus en in De Wolden was dat het behoud van bibliotheken en scholen. In andere gemeenten viel de keuze vaak op woningbouw, maar ook natuur, veiligheid en verkeer werden vaak genoemd.
Ook gaven we deelnemers de ruimte om zelf een belangrijk onderwerp aan te dragen. Daarbij werd vaak de leefbaarheid in het algemeen genoemd en de staat van het groen in een gemeente evenals andere 'groene' onderwerpen zoals verduurzaming van de landbouw, het milieu en natuurbehoud. Verder kwamen onder meer verkeersveiligheid, het beperken van de opvang van asielzoekers voorbij in de aangedragen onderwerpen.

Voldoende voor meeste gemeenten

Tot slot vroegen we naar jullie tevredenheid over de eigen gemeente. Voor de meeste gemeenten rolt daar een (krappe) voldoende uit. Als we omgerekend een 5,5 aanhouden als voldoende konden alleen de gemeenten Hoogeveen, Tynaarlo en Westerveld niet op een voldoende van de inwoners rekenen. Het hoogste cijfer was voor de gemeente Coevorden met een 3.3 op schaal van 5.
Daarnaast waren we benieuwd naar de communicatie vanuit of met de gemeente. Hier worden iets meer onvoldoendes gescoord. De gemeenten Borger-Odoorn, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Tynaarlo en Westerveld kwamen niet boven de 2.75 uit en scoorden dus een onvoldoende. Het hoogste cijfer op dit vlak gaat naar de gemeente De Wolden met een 3 op schaal van 5.
De enquête is alleen gehouden op de website en app van RTV Drenthe en heeft ruim 1.250 geldige inzendingen opgeleverd. De uitslagen hierboven geven een beeld van wat lezers van rtvdrenthe.nl vinden, maar zijn niet bedoeld om een representatief beeld voor de hele provincie te geven.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl