Schadelijke stoffen in roetresten brand Noblesse aangetroffen

In roetresten die vrijkwamen bij de brand in Noblesse in Wijster zijn schadelijke stoffen aangetroffen. Dat blijkt uit het onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
De fabriek waar slachtafval werd verwerkt, brandde in de nacht van 9 op 10 februari helemaal af.

De gemeente Midden-Drenthe heeft vanmiddag een brief met de uitkomsten van het onderzoek gestuurd naar de bewoners van het gebied.


PAK's
Uit het onderzoek van het RIVM blijkt dat er in zichtbare roetresten schadelijke stoffen kunnen zitten. Het gaat om polycyclische aromatische koolwaterstoffen ( PAK's). Volgens de brief van de gemeente vormen die alleen bij langdurige blootstelling een gevaar voor de volksgezondheid.

Voor land- en tuinbouwbedrjiven in het gebied blijven voorzorgsmaatregelen van kracht. Boeren die roetresten op hun land vinden, wordt geadviseerd hun dieren nog binnen te houden en nog geen mest uit te rijden. Een gespecialiseerd bureau doet onderzoek naar de gevolgen voor de voedselveiligheid. Dat onderzoek kan nog een paar dagen duren.

Bij twee woningen en één bedrijf is een verhoogde dioxinewaarde waargenomen.
Deel dit artikel: