Hoogwater stelt waterschappen voor uitdaging: 'Alles staat vol'

Water under the bridge
Hoog water in de Dwingelderstroom © Nicole Bijker
Het is hard werken voor de waterschappen om onze voeten droog te houden en al het water dat is gevallen weer af te voeren. Vorige week meldde Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) al dat het gemaal in Zwartsluis was bijgeschakeld om Meppel droog te houden.
Herald van Gerner van de WDOD: "Afgelopen weekend was voor ons wat intensiever dan vorige week. Nu valt er zoveel regen en is zoveel afvoer van water nodig dat al onze gemalen op 100 procent capaciteit draaien. Vorige week hadden we twee van de drie pompen nodig, nu gebruiken we ze alle drie."

Drie olympische zwembaden vol

Dit betekent dat er per minuut drie olympische zwembaden vol water worden weggepompt door WDOD. "Daar kunnen we het mee aan. In het Drentse deel van ons werkgebied zien we dat het watersysteem nokkievol staat. Overal staat het water tot de rand." Toch verwacht Van Gerner dat ze het wel redden, "al moeten de gemalen en stuwen wel vol aan de bak".
De Drentse Hoofdvaart, de Beilervaart en de Verlengde Hoogeveensche Vaart zijn in ieder geval helemaal volgelopen, weet de WDOD-man. "En de bodem is ook verzadigd, dus ook op akkers, in weilanden, tuinen en parken kan het water niet weg. Dat water zoekt dan een weg en komt dan toch ook in de sloot of in het kanaal terecht."
Water stroomt over de Dieversluis
Water stroomt over de Dieversluis © Peter Staats

Meer regen

Vanuit verschillende plaatsen in de provincie komen meldingen dat de kanalen en vaarten het niet meer aankunnen en het water inmiddels zo hoog staat dat het de wegen op loopt. Toch is het voorlopig nog niet gedaan met de regen: "Deze week valt er nog wel regen, maar wel minder dan afgelopen weekend. We zijn dag en nacht hiermee bezig, en daar gaan we nog even mee door", besluit Herald van Gerner.
Ook de andere waterschappen werken met man en macht om de waterstand in bedwang te houden. Waterschap Noorderzijlvest: "De stuwen staan omlaag en gemalen draaien om het overtollige water af te voeren. We doen ons uiterste best om lokale wateroverlast te voorkomen. Dat kost wel wat tijd."
Ook is de Overijsselse stuw open gezet door Waterschap Vechtstromen om al het overtollige water af te kunnen voeren. Dit is de stuw tussen het Coevorden-Vechtkanaal en het afwateringskanaal tussen Coevorden en Ane. Deze stuw wordt normaal gesproken eens per jaar ingezet bij hoog water op het kanaal, maar in de afgelopen twee weken is het nu al de tweede keer dat de stuw ingezet wordt.
Hoogwater stelt waterschappen voor uitdaging

'Water kan niet weg'

Waterschap Hunze en Aa's doet haar best om het overtollige water weg te pompen, maar door het hoge water op zee kunnen ze het moeilijk kwijt: "We kunnen vandaag minder water spuien bij eb door de hoge waterstand op zee. We hebben gemaal Rozema ingeschakeld om water weg te pompen naar zee. Onze maximale afvoer van water naar zee is normaal gesproken ongeveer 12 miljard liter per etmaal. We verwachten de komende 24 uur circa 6 miljard liter te kunnen afvoeren. Dit betekent dat het peil op onze boezem de komende 24 uur zal stijgen omdat we meer water krijgen te verwerken dan dat we kunnen afvoeren naar zee."
"We sluiten de keersluizen van het Pekelder Hoofddiep, het Kieldiep en het Borgercompagniesterdiep om te voorkomen dat het peil in deze watergangen verder omhoog komt en water de straat en het land op stroomt. Bij Glimmermade, vlak bij de A28, zijn we bezig met kadeherstel van de Drentsche Aa. Hier is het nodig om een nooddijkje aan te leggen", aldus het waterschap.
drentse hoofdvaart loopt over
Het water staat heel hoog in de Drentsche Hoofdvaart in Bovensmilde © Persbureau Meter

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl