Emmen houdt Rensenpark opnieuw tegen het licht: ‘Ambitie te hoog gegrepen’

Ingang Rensenpark voormalig Noorder dierentuin close up in Emmen
De ingang van het Rensenpark © RTV Drenthe / Sander Foekens
De in 2017 bedachte ambities voor het Rensenpark in Emmen blijken te hoog gegrepen. Na de verkiezingen wordt het Emmer park door de inwoners en de in het park gevestigde ondernemers opnieuw tegen het licht gehouden. Het Rensenpark moet de culturele broedplaats van Emmen blijven, maar dan wel in een bescheidener opzet dan voorheen.
Wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) bracht die boodschap vorige week over tijdens een overleg met de ondernemers in het park. Deze groep zag door het festivalChina Lights de inkomsten dalen. Veel bezoekers denken vanwege China Lights dat ze een kaartje nodig hebben voor de entree met als gevolg dat er voor de ondernemers in het park minder publiek komt.
Dergelijke spanningen en het voorkomen ervan wil de wethouder ook meenemen in de geplande evaluatie van het park dit voorjaar.

Boulevard

Het is voor de herijking van de voor het Rensenpark bedachte koers slechts het topje van de ijsberg. De gemeente Emmen zette in 2017 redelijk hoog in. Er moest een 'uniek groen stadspark' komen met ruimte voor 'iconische' en vernieuwende, glasrijke architectuur.
Het oude olifanteneiland zou een sporteiland met beweegtoestellen worden en de Savanne, als centrale ontmoetingsplek, omzoomd met een heuse boulevard. Een al even spectaculaire uitkijktoren als blikvanger behoorde ook tot de ideeën.
Otter gaf destijds wel als waarschuwing mee dat de metamorfose ongeveer tien tot vijftien jaar in beslag zou nemen. De familie Rensen had het door hen gerunde dierenpark, dat er voorheen stond, immers ook niet binnen een dag gerealiseerd.

Terra College

Een deel van de kosten zou gedekt worden dankzij investeringen door derden. De gemeente zat vervolgens om tafel met een hotel en het Terra College over een vestiging in of bij het park. Het idee was dat zij deels een stukje onderhoud of inrichting van het park voor hun rekening zouden nemen. Deze initiatieven liepen uiteindelijk op niets uit.
In het laatstgenoemde plan was het noodzakelijk om twee omvangrijke gebouwen op het parkterrein te plaatsen. Een deel van het groen moest plaatsmaken voor een parkeerterrein. De gemeenteraad zag dit niet zitten en keurde het plan af. Van verdere belangstelling vanuit de markt is er sindsdien nauwelijks tot geen sprake geweest. Otter merkte al eerder op dat partijen niet bepaald in de rij stonden.

Bezuinigingsronde

Verder waren er particuliere initiatieven voor de komst van een duikattractie in het voormalige haaienbassin en poppodia in zowel het Afrikahuis als in de ondergrondse olifantenstal. Door al deze initiatieven ging een streep, waarbij (een gebrek aan) financiën vaak een doorslaggevende rol speelde.
De gemeente is niet in staat geweest om zelf royaal de portemonnee te trekken. Een jaar na het lanceren van de koers voor het Rensenpark stond Emmen aan de vooravond van een pittige bezuinigingsronde.

Wat kost het Rensenpark jaarlijks?

Over geld gesproken: het park kost de gemeente alleen al aan kapitaallasten gemiddeld 1,5 tot 2 miljoen euro per jaar. Daarbovenop steekt de gemeente al extra tonnen in onder meer het onderhoud en de energielasten van het park. Als het in 2019 vastgestelde programma Emmen Vernieuwd erbij wordt gepakt, schatten de samenstellers in dat er jaarlijks een extra 1,5 tot 2,5 miljoen euro nodig is voor de kosten voor onderhoud buiten en in de gebouwen, nieuwe panden, evenementen, een parkredactie en communicatie.

Biochron

Overigens is het niet zo dat er niets is gebeurd in het park. Op de plek van het Biochron komt een gloednieuw onderkomen voor het Centrum Beeldende Kunst (kosten: 5,5 miljoen euro). Verder wordt het entreegebied van het oude park heringericht en meer open gemaakt. In de afgelopen jaren heeft zich een groep ondernemers gevestigd in de oude dierenverblijven en horecapanden. Zij mogen die ruimte huren tegen een habbekrats.
Voorbeelden zijn het ouderencentrum Cho en een Tibetaans museum in het oude paviljoen, een stadsboerderij in de kinderboerderij, een theater in de voormalige jeugdherberg en een horecagelegenheid in het oude Safarirestaurant.

Beheerstichting

De vraag rijst hoe aantrekkelijk deze constructie voor de beheerders is. Wat is de bestaanszekerheid als je niet verder dan een jaar vooruit kunt kijken? Bovendien zijn de gebouwen waarin de ondernemers huizen een keertje 'op'. Wordt er dan nog gekeken naar vervangende ruimte en kunnen deze ondernemers in ieder geval binnen de grenzen van het park blijven zitten? Vragen die hoogstwaarschijnlijk ook bij de geplande evaluatie dit voorjaar komen bovendrijven.
De vorige parkregisseur, Peter Reen, pleitte onder meer voor een verzelfstandiging van het park ten opzichte van de gemeente als grondeigenaar: een beheerstichting die onder meer zelf de verhuur en onderhoud van het park op zich neemt. Het plan van Reen liep deels stuk op diezelfde dooddoener: geld.

Toekomstbeelden

Het toekomstbeeld voor het Rensenpark lijkt zich met de aanstaande herijking te verspringen naar de vraag: 'is het genoeg?'. Veel Emmenaren droegen de dierentuin op deze locatie een warm hart toe en het Rensenpark nu niet minder. Het park is van iedereen en dat moet zo blijven, zo luidt het algemene sentiment. De waardering zal blijven, met of zonder de hoogwaardige ambities.

VVD: Wonen in de randen en verkoop panden?

De VVD stuurde eind vorig jaar met een raadsbreed aangenomen motie aan op een herijking van het Rensenpark. Broodnodig, aldus raadslid Marcel Meijer. "De visie van vijf jaar terug heeft niet gewerkt. Er waren geen beleggers te vinden die geld willen steken in het park. Ze lopen tegen te veel regels en voorwaarden aan. Waardoor de bal bij de gemeente komt te liggen om grootschalig te investeren." Niet realistisch, aldus Meijer. "We hebben momenteel niet eens geld voor het beheer van het park."
Het is een idee om de bestaande gebouwen te verkopen om de lat lager te leggen voor investeerders, oppert hij.

Niet volbouwen

Tijd om met beide benen op de grond de visie voor het Rensenpark bij te schaven, vindt de VVD. Meijer ziet een kans weggelegd om in beperkte mate woonvormen in de randen van het park toe te staan. "Op die manier genereren we geld voor het parkonderhoud." Hij benadrukt dat het absoluut niet de bedoeling is het park vol te bouwen. "Wat er komt moet bovendien architectonisch en visueel er een beetje uitspringen."

Tweedeling

Meijer is ook de tweedeling over het gebruik van het park opgevallen. "De een wil rust en lekker wandelen. De ander reuring en activiteiten. Momenteel botst dat met elkaar. Er moet opnieuw nagedacht worden over een mate van balans waar iedereen zich in kan vinden."

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl