'Vermillion moet zelf winningsplan Dieverveld openbaar maken'

Hoe krijgen inwoners en de Drentse politiek grip op gaswinning en de gevolgen daarvan, terwijl besluiten erover niet hier genomen worden? Vandaag kwam dat onderwerp voor de zoveelste keer voorbij in Provinciale Staten.
Deze keer ging het over de verhoogde gaswinning van Vermillion in het Diever gasveld. Vermillion wint uit dat veld al gas. Het bedrijf heeft toestemming voor 1,3 miljard kuub.

Maar het Canadese bedrijf wil versneld meer gas winnen: 3,1 miljard tot 2034. Simpelweg omdat er meer in de bodem zit dan gedacht. Het Ministerie van Economische Zaken neemt het besluit, maar Vermillion mag de bestaande concessie gebruiken. En zoals altijd: de provincie mag alleen een zienswijze indienen. En EZ mag die negeren.

Grote onzekerheid inwoners
Ondertussen zitten inwoners van het gebied in onzekerheid, zegt Klaas Neutel van de CDA-statenfractie. Vermillion moet trillingsmeters in het hele gebied plaatsen. Dat is nog niet gebeurd. Vermillion moet binnen zes maanden een bouwkundig onderzoek hebben uitgevoerd naar de stand van zaken van een representatieve selectie van gebouwen op dat moment (een nulmeting, red.). Alleen dan kun je vaststellen of er schade is na of tijdens de gaswinning, zegt Neutel. Die metingen zijn vertraagd.

PvdA’er Maaike Bakker is inwoner van het gebied en hoort ook veel onvrede: “Er is al 1,3 miljard kuub gas gewonnen en er zijn nog nauwelijks metingen uitgevoerd, hoor ik in het gebied. Dus een nulmeting is het ook allang niet meer.” Bakker vraagt zich af of er een loopje met de inwoners wordt genomen.

'Veel onrust'
"Er is ontzettend veel onrust in het gebied. Over de metingen, over hoe de schade vergoed gaat worden en over de slechte communicatie van Vermillion. Ook in aansluitende gebieden in de driehoek Drenthe-Overijssel-Friesland lopen inwoners te hoop tegen de gaswinner. En als Vermillion niet communiceert, laat de provincie dat dan doen", wierp Klaas Neutel gedeputeerde Tjisse Stelpstra voor de voeten.

Volgens Steplstra is het extreem lastig. Niet alleen neemt de provincie hierover geen besluiten, het concept-winningsplan is vertrouwelijk. “Tegelijk moeten wij er advies over geven en dat is dan weer openbaar. Maar maximale transparantie is wat ons betreft de enige juiste weg.” Stelpstra riep Vermillion dan ook op om zelf gewoon het plan openbaar te maken. “En dan wel graag goed leesbaar en begrijpelijk.”

Het is voor de Drentse politiek lastig om grip te krijgen op gaswinners. Volgende week dinsdag besluit het college van Gedeputeerde Staten welk advies het aan Economische Zaken gaat geven. “We proberen tot de rand te gaan wat betreft de invloed die wel kunnen uitoefenen", aldus Stelpstra.

Hij denkt ook dat zeer binnenkort het schadeprotocol van minister Eric Wiebes voor gaswinning in kleine velden af komt.