Woningnood in Zuidwest-en Midden-Drenthe: ruim 3.500 nieuwe huizen nodig

Nieuwbouwhuizen in Meppel
Nieuwbouwhuizen in Meppel © RTV Drenthe
De dorpen in Zuidwest- en Midden-Drenthe moeten tot 2030 ruim 3.500 huizen bouwen om aan de woningvraag te voldoen. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door adviesbureau Companen.
De gemeenten gaven opdracht tot dit onderzoek om inzicht te krijgen in de woningbehoefte voor de komende jaren. De resultaten zijn belangrijk omdat de woningbouwplannen mede hierop worden afgestemd.

Basis voor concretere bouwplannen

Om de verwachte woningbehoefte te berekenen, is uitgegaan van een periode tot en met 2030. Waar de gemeenten tot een aantal jaar geleden nog rekenden op een krimp, is nu sprake van een forse groei. Om die toename het hoofd te kunnen bieden zijn er 3.700 huizen nodig. Het onderzoek richt zich op gemeenten Meppel, Westerveld, Midden-Drenthe, De Wolden en Hoogeveen.
Die gemeenten hebben lang uitgekeken naar de resultaten van het onderzoek. De cijfers zullen de basis vormen voor de woonvisies, die gemeenten opnieuw zullen maken of herschrijven. In die visies staan concretere plannen over de huizen die er komende jaren moeten komen, voor welke doelgroepen en op welke plek.

Vitale vakantieparken

Er spelen nog wat andere factoren mee die van invloed kunnen zijn op de groei. Zo hielden de onderzoekers ook rekening met bijvoorbeeld het huisvesten van bewoners op vakantieparken die nu nog illegaal in een recreatiewoning zitten. De provincie Drenthe en gemeenten zijn actief bezig deze vakantieparken weer 'vitaal' te maken, wat inhoudt dat vakantieparken die zijn verloederd, of waar permanent wordt gewoond, worden opgeknapt of een woonbestemming krijgen. Vooral voor gemeente Westerveld is dit een belangrijk thema. Volgens het onderzoek zullen de komende jaren 465 mensen door deze ontwikkeling op zoek moeten naar een andere plek.
Daarnaast zal ook migratie zorgen voor meer woningvraag en speelt ook de verstedelijkingsdruk vanuit Zwolle een rol. Inwoners die daar geen betaalbaar huis kunnen vinden, wijken uit naar omliggende steden zoals Meppel of Hoogeveen. De gemeente Meppel heeft hierdoor 1.460 meer woningen nodig tot 2030.

Dure huizen nodig in Hoogeveen

Er zijn in alle gemeenten vooral huizen nodig in de sociale huur. Verder is er ook grote behoefte aan koopwoningen in het midden- en goedkope segment. Opvallend genoeg zijn er in Hoogeveen vooral meer dure koopwoningen nodig, in de prijscategorie vanaf 350.000 euro. Als er meer luxere en ruimere woningen beschikbaar komen, zo redeneren de onderzoekers, komt de doorstroming op gang en komen daardoor voldoende betaalbare woningen beschikbaar.

Deltaplan van het Noorden

Het woningonderzoek heeft het Deltaplan van het Noorden buiten beschouwing gelaten vanwege het onzekere karakter. In die plannen stellen de noordelijke provincies voor om 220.000 huizen te bouwen, waarvan 45.000 extra in Drenthe. In ruil daarvoor willen de provincies versterking van het huidige spoorwegennet en de bouw van de Lelylijn, een nieuwe spoorlijn die Groningen verbindt met de Randstad.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl