Hoogeveen wil af van overlastgevers in 'aso-azc'

Er moet een gevangenis-achtige oplossing komen voor asielzoekers die zich misdragen. Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen sluit zich aan bij een roep hiertoe vanuit de gemeenteraad. Aanleiding is de conclusie van de Inspectie voor Justitie en Veiligheid dat er in de zogeheten ebtl's in Hoogeveen en Amsterdam misstanden zijn die het personeel niet aankan.
VVD en Gemeentebelangen vroegen om een debat over de situatie in de extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl). De ebtl staat ook wel bekend als het 'aso-azc'.

Hoogeveen ging in 2017 akkoord met de komst van een speciale groep asielzoekers met gedragsproblemen. Maar in de praktijk worden daar steeds vaker vooral criminele, verslaafde en agressieve asielzoekers geplaatst. Daarbij gaat het vooral om Marokkaanse, Algerijnse en Tunesische asielzoekers, die geen kans maken op een verblijfsstatus.

'Ebtl Amsterdam geschikter'
Raadslid Mark Strolenberg (VVD): "Wij zijn van mening dat de continuering van de ebtl aan de orde moet worden gesteld. En mensen met een justitieel verleden zouden naar de ebtl in Amsterdam moeten worden overgebracht. Daar zit 'ie op een industrieterrein en dat is geschikter."

GroenLinks-fractievoorzitter Cathrien van Hien sluit zich er voorzichtig bij aan. De situatie is wat haar betreft onderschat. "Is Hoogeveen wel een geschikte locatie voor de ebtl", vraagt ze zich af. Andere raadspartijen zeggen ook dat ze geschrokken zijn van de situatie en vinden dat er maatregelen genomen moeten worden. Jan van der Sleen van Gemeentebelangen: "Ik vind het een Sinterklaasvoorstel dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ons bij het begin van het experiment gedaan heeft."

Opsluiten
Het COA heeft inmiddels haar eigen standpunt over de problemen in de ebtl's aangescherpt. Zo wil het COA ook dat er mogelijkheden komen om ernstige overlastgevers op te kunnen sluiten.

Burgemeester Loohuis wil het tweejarig experiment met de ebtl niet voortijdig beëindigen. Dan zouden overlastgevende asielzoekers in reguliere asielzoekerscentra de boel verstoren. Maar Loohuis is wel voor een nieuwe inrichting, met meer vrijheidsbeperkende maatregelen dan in de ebtl.

Structurele oplossing
Loohuis: "We vragen staatssecretaris Harbers om een structurele oplossing. Maar mensen zomaar in een justitiële inrichting plaatsen gaat niet. Daar is per geval een gerechtelijke uitspraak voor nodig. Mijn insteek is dat er een andere opvang nodig is dan in de ebtl. Medewerkers daar zouden ook andere middelen moeten krijgen, zoals handboeien. Maar wapens, zoals bijvoorbeeld een taser, die kunnen COA-medewerkers niet krijgen. Die zijn voorbehouden aan de politie."

De Hoogeveense raad wil over twee weken verder praten en probeert een eensgezinde motie op papier te krijgen. Daarmee moet aan de Tweede Kamer en de staatssecretaris een duidelijk signaal afgegeven worden voor het kamerdebat op 15 maart.

Eerder hierover
- Extra personeel voor 'aso-azc' in Hoogeveen
'Personeel aso-azc Hoogeveen kan werk niet goed doen'
- Overlastgevende asielzoekers vanaf 18 december in azc Hoogeveen