NAM wil ook laatste beetje gas winnen in bestaande velden

De NAM wil op meer plekken in bestaande velden gas winnen. Dit om huishoudens ook de komende jaren van gas te voorzien.
Het zijn velden die al in een zogenaamde concessie zitten, maar tot op heden niet in exploitatie zijn genomen. De velden liggen in de buurt van Assen, in Noord Overijssel en in Friesland. In totaal heeft de NAM dertig kleine gasvelden in Drenthe, waarvan er dertien in gebruik zijn.

Topman Johan Atema van de NAM benadrukt dat je als Nederland ook geen koude voeten wil hebben. "We zijn sinds vorig jaar een importland geworden. In het verleden exporteerden we meer gas. Het alternatief is dat we nog meer gas moeten importeren."

'Het moet veilig zijn'
Wel zegt de NAM aan het winnen van gas in kleine velden nadrukkelijk voorwaarden te verbinden. Zo moet de schadeafhandeling eindelijk eens goed en duidelijk geregeld zijn. Er moet draagvlak zijn in de regio rondom het gasveld en de buurt moet er ook van profiteren.

Atema: "Het moet veilig zijn. Als er kans is op aardbevingen van 3.0 op de schaal van Richter of sterke bodemdaling, dan doen we het niet." De kans is overigens ook niet zo groot dat er door de minister van Economische Zaken een vergunning wordt afgegeven als er zware aardbevingen mogelijk zijn.

Veel tegenstand
Er is een voorbeeld van een klein gasveld waar ooit een aardbeving is geweest van boven de 3.0. Dat is Roswinkel. In 1997 werd daar een beving gemeten van 3.4 op de schaal van Richter. Volgens deskundigen is de kans op zware bevingen in de kleine velden niet zo groot en zeker niet te vergelijken met het Groninger gasveld.

In Zuidwest-Drenthe is veel tegenstand tegen de winning van gas. Daar is Vermilion de exploitant van kleine gasvelden. Rondom Assen is ook verzet. Dat zijn velden van de NAM. Atema hoopt met samenwerking in de regio meer draagvlak voor gaswinning te krijgen.

Het concern heeft, zo zegt Atema, geleerd van de situatie in Groningen, waar partijen als de NAM en de bewoners recht tegenover elkaar staan vanwege schade door gaswinning. In Groningen is het imago van de NAM er niet één die voor draagvlak kan zorgen.

Johan Atema sprak tijdens een informatiebijeenkomst in het stadion van FC Emmen over de toekomst van de NAM. De komende tijd doet hij dat op meer plekken in Nederland. De NAM wil, naast de gas- en oliewinning, zich ook meer inzetten op energietransitie.

Zonneparken en windmolens
Draagvlak vinden in de regio is misschien wel het moeilijkste. Daarom moet de omgeving er ook wat aan hebben. "De regio's moeten kunnen profiteren van de gaswinning. Daarnaast willen we ook helpen bij de energietransitie."

Rondom de gasvelden is ruimte voor bijvoorbeeld zonneparken of, als dat mogelijk is, windmolens. Van overtollige energie zou waterstof gemaakt kunnen worden, hoewel de NAM daar voorzichtig mee is. "De techniek is nog niet op een niveau dat het op een kleinschalige manier rendabel is". Gas blijft voorlopig nodig.

Niet alleen Drenthe
Binnenkort moet er een nieuw schadeprotocol zijn waarin staat wat er moet gebeuren als er schade is door gaswinning. Ook de NAM is gebaat bij een goede en duidelijke regeling, zo zegt Atema. "Maar draagvlak blijft het belangrijkste. Als dat er niet is, dan gaan we niet boren en gas winnen."

Er werken in Drenthe zo'n 750 mensen bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Het grootste deel op het hoofdkantoor in Assen. De rest in Emmen. Daaromheen zorgt de olie- en gaswinning in onze provincie voor zo'n 6.000 banen.
Deel dit artikel: