Drentse politiek verbaasd over plannen om meer gas te winnen

De politiek in Drenthe is 'not amused' over de plannen van de NAM om ook het laatste beetje gas te halen uit bestaande velden in de provincie.
Zo is de PvdA 'onaangenaam verrast', bij de ChristenUnie roepen de plannen 'veel vragen' op en het CDA wil de politiek oproepen om samen te werken.

Gisteren werd bekend dat de NAM op meer plekken in bestaande Drentse velden gas wil winnen. Dit om huishoudens ook de komende jaren van gas te voorzien.

Schriftelijke vragen
Zowel de ChristenUnie als de PvdA stellen nu schriftelijke vragen aan het college hierover. Beide partijen wijzen op een motie die begin vorig jaar unaniem door alle partijen in de provincie werd aangenomen. Daarin staat onder meer dat de vermindering van de gaswinning in Groningen niet mag leiden tot meer gaswinning in de kleine velden in Drenthe.

Naar de minister
De PvdA wil dat het bestuur van de provincie, Gedeputeerde Staten, naar de minister stapt om de plannen van de NAM een halt toe te roepen.

Samenwerken
Ook de SP zegt al jaren actie te voeren tegen de gaswinning uit de bestaande kleine velden. Het CDA roept alle politieke partijen in Drenthe op om samen te werken. Tijdens de komende vergadering van Provinciale Staten, op 13 maart, komt het CDA daarvoor met een motie.

In totaal heeft de NAM dertig kleine gasvelden in Drenthe, waarvan er dertien in gebruik zijn.

Er werken in Drenthe zo'n 750 mensen bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Het grootste deel op het hoofdkantoor in Assen. De rest in Emmen. Daaromheen zorgt de olie- en gaswinning in onze provincie voor zo'n 6.000 banen.
Deel dit artikel: