Waterschappen zoeken in Noord-Drenthe naar zoet water

Helikopter waterschappen
Met een helikopter gaat gezocht worden naar waterbronnen © Provincie Groningen
Op welke plekken in Groningen en de kop van Drenthe bevinden zich nog onontdekte bronnen van zoet water? En in welke gebieden vormt verzilting van grond een probleem? Een grootschalig onderzoek vanuit de lucht moet daar licht op werpen.
Het project is een samenwerking met de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en Waterbedrijf Groningen, meldt RTV Noord.

Helikopter

Om de noordelijke bodem nauwkeurig in kaart te brengen, gaat een helikopter metingen verrichten. Onder de helikopter hangt een meetsysteem dat met vijf verschillende frequenties een elektromagnetisch veld de grond in stuurt. Dit signaal wordt ook weer opgevangen door de helikopter. Op deze manier wordt de ondergrond tot maximaal 200 meter diepte in kaart gebracht.
Langs de kust ligt de focus op het zoutgehalte van het ondiepere grondwater. In de overige gebieden op het in kaart brengen van zoet grondwater.
Helikopter waterschappen
De apparatuur onder de helikopter zendt signalen de bodem in en vangt ze ook weer op © Provincie Groningen
Onderzoeken om dit soort bronnen op te sporen bestonden wel, maar het huidige beeld is gebaseerd op oude metingen die bovendien versnipperd over het gebied zijn uitgevoerd. Bovendien is de zoektocht naar water door klimaatverandering actueler dan ooit, vertelt Gronings gedeputeerde Melissa van Hoorn.
"Doordat het klimaat verandert zie je steeds meer gebieden verdrogen. Het is heel belangrijk om inzicht te krijgen in strategische watervoorraden, zowel voor gebruik als drinkwater als voor het telen van gewassen. Ook willen we in kaart brengen waar in de diepe ondergrond watervoorraden in het gedrang komen door zout water."

Zeeland

Groningen en Drenthe volgen met het project het voorbeeld van Zeeland, waar momenteel al metingen verricht worden. Met de opgedane kennis kunnen potentiële wingebieden voor grondwater bepaald worden. Dit jaar vinden de voorbereidingen voor het onderzoek plaats. Naar verwachting wordt er in 2023 gestart met het in kaart brengen van de ondergrond en zijn de eerste resultaten in 2024 beschikbaar.
De provincies Groningen en Drenthe, waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest en Waterbedrijf Groningen stellen gezamenlijk ruim 500.000 euro beschikbaar. De totale kosten zijn circa 6 miljoen euro. Het Deltaprogramma Zoetwater financiert de helft hiervan. De twee kennisinstituten, Deltares en TNO, voeren het project uit.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl