Provincie wil uitbreiding stallen naar maximaal 3,5 hectare om kippenboeren te helpen

Kippen
Vrije uitloop vleeskippen © ANP/Arie Kievit
De provincie wil dat intensieve veehouderijen hun stallen en gebouwen kunnen uitbreiden naar maximaal 3,5 hectare. Dat moet pluimveehouders helpen om te kunnen voldoen aan het Beter Leven Keurmerk met één ster. Maar daar is bij de 'groene' partijen in Provinciale Staten en de Natuur en Milieufederatie Drenthe flink wat weerstand tegen.
Supermarkten stellen vanaf volgend jaar hogere eisen aan kippenvlees met het één ster-Beter Leven Keurmerk. Dat moet dan afkomstig zijn van vleeskuikens die over vrije uitloopruimte beschikken en met een maximaal aantal dieren per vierkante meter leven. Gedeputeerde Staten willen de Provinciale Omgevingsvisie (POV) aanpassen om stallen groter te kunnen maken. Dat moet het voor pluimveehouders niet alleen regeltechnisch mogelijk maken om aan de eisen van het keurmerk te voldoen, maar ook om een economisch aantrekkelijk verdienmodel te hebben.
En daar zit een pijnpunt voor aan aantal partijen: grotere stallen leiden niet automatisch tot minder dieren. Want de vraag van PvdA-statenlid Jos Schomaker voor een toezegging van gedeputeerde Henk Brink 'bij staluitbreiding niet meer dieren erbij' kwam niet.

Voorwaarden voor uitbreiding

Gedeputeerde Staten stellen wel andere voorwaarden aan de uitbreiding van intensieve veehouderijen tot maximaal 3,5 hectare. Brink: "Het moet zijn om te kunnen voldoen aan het Beter Leven Keurmerk, er moet een reductie van 10 procent gerealiseerd worden op de stikstof-uitstoot van het bedrijf én de grotere stal of stallen moeten worden ingepast in het landschap. Als er nog nieuw landelijk stikstof beleid bij komt, dan komt dat er ook nog gewoon overheen."
D66 ziet helemaal geen link tussen het vergroten van stallen en het kunnen voldoen aan het keurmerk. Fractievoorzitter Anry Kleine Deters: "Het Beter Leven Keurmerk is niet afhankelijk van het bouwvlak van een stal, maar van het aantal dieren. Er geldt een maximaal aantal twaalf vleeskuikens per vierkante meter en maximaal 200.000 dieren. Volgens ons is dat allemaal prima te realiseren op 2,25 hectare. Deze wijzigingen van de POV is overbodig."

'Het blijft intensieve veehouderij'

GroenLinks-statenlid Elke Slagt: "Het draagvlak voor intensieve veehouderij neemt af. Bij uitbreiding van veestallen blijft intensieve veehouderij nog steeds intensief." Zelfs CDA'er Klaas Neutel refereerde eraan dat Drenthe tegen intensieve veehouderij is. Volgens Brink mogen er ook geen nieuwe bedrijven van dat type bij komen.
Maar voor Slagt en fractievoorzitter Renate Zuiker van de Partij voor de Dieren gaat het uiteindelijk tóch om uitbreiding als een grotere stal uiteindelijk ook meer dieren betekent om de boer een goede boterham te kunnen laten verdienen. Zuiker noemt het keurmerk bovendien een wassen neus. "Dit wordt gedaan voor de supermarkten, de dieren en hun dierenwelzijn schieten niks op met één ster."
VVD'er Karin Zwaan en CDA'er Neutel hielden de groene partijen de spiegel voor. "Dit is de vraag uit de markt. Minder dieren? Denk aan het economische verdienmodel voor boeren!" aldus Zwaan. Ze vindt dat Gedeputeerde Staten een pluim verdienen dat zij het willen regelen voor de boeren. Neutel: "Meer verdienen met minder dieren, gaat de markt dat toestaan?"
LTO-regiobestuurder Brenda Timmerman gaf gedeputeerde Brink al eerder hetzelfde compliment als Zwaan, omdat kippenboeren in andere provincies het zelf maar moeten uitzoeken. "Nu moeten consument en supermarkt nog een eerlijke prijs gaan betalen voor het kippenvlees" aldus Zwaan.

Megastal of niet?

3,5 Hectare is volgens gedeputeerde Brink best fors, maar wel inpasbaar in het landschap. Zuiker was dat niet met hem ééns. Volgens haar is het de afmeting van een megastal en XXL-veehouderij. Soortgelijke kritiek komt er van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten: "Hoe kun je die grote dozen inpassen in het Drentse landschap? Oppervlaktes van 3 of 3,5 hectare zijn zo groot dat deze niet meer in het landelijk gebied inpasbaar zijn, bouwvlakken met die omvang horen op een bedrijventerrein thuis", schrijven de organisaties aan de provinciale politiek.
"Op zich is de eis van vermindering van de stikstof uitstoot positief, maar verbetering van het dierenwelzijn kan ook binnen bestaande stallen." Wat hen betreft is 2,5 hectare het absolute maximum.
Gedeputeerde Henk Brink schat in dat het om de belangen van zo'n tien intensieve pluimveeboeren van de zestig Drentse kippenboeren gaat. In principe gaat de uitbreiding tot maximaal 3,5 hectare ook gelden voor andere bestaande intensieve veehouderijen. Brink: "Die zestig gaan echt niet allemaal uitbreiden."

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl