Borger-Odoorn wil actie tegen windmolenoverlast, 'maar ze afbreken is een illusie'

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Windmolen
Omwonenden hebben last van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer © RTV Drenthe / Janet Oortwijn
Politieke partijen in Borger-Odoorn hekelen de overlast die is ontstaan door de 45 windturbines van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Maar wat er precies moet gebeuren om die overlast te verminderen, daarover zijn de lijsttrekkers verdeeld. Zo wordt het stilzetten of zelfs afbreken van de turbines, wat sommige partijen willen vanwege nieuwe afstandsnormen tot de huizen, door meerdere lijsttrekkers afgedaan als onhaalbaar.
"We hebben twaalf jaar gestreden tegen de windmolens, maar moeten constateren dat ze er staan en geen valse hoop creëren dat ze worden stilgelegd", is Peter Zwiers (PvdA) realistisch. De voorstellen daartoe vindt de sociaaldemocraat 'gebakken lucht'. "En daar gaan die molens alleen nog harder van draaien."

'Strijd is al verloren'

Gemeentebelangen wil graag actie, zegt lijsttrekker Daan Hooiveld. "De normen zijn weggevallen door een juridische uitspraak, ook die voor de afstand tot de huizen, die zijn niet wettelijk meer, dus het kan nu." Hooiveld wil daarom lobbyen bij het Rijk voor een goede uitkomst. Hij gaat een voorstel indienen in de gemeenteraad om gezamenlijk op te trekken. De voorman van Gemeentebelangen kreeg daarop kritiek, onder meer van Zwiers. "De PvdA was de eerste die zich uitsprak tegen de windturbines, Gemeentebelangen kwam pas bijna drie jaar later. Dan is de strijd al verloren."
Maar Hooiveld nam daar geen genoegen mee. "Ik heb van uw partij nog nooit wat gehoord. In ieder geval niet bij ons, u heeft zich nooit gemeld", bijt hij de PvdA toe. Volgens Hooiveld zijn de collegepartijen wél bezig om iets te kunnen betekenen als het gaat over windmolenoverlast.
tekst gaat verder onder de video
Partijen in Borger-Odoorn debatteren over windmolens in de gemeente
Uitspraken Raad van State en Europees Hof
De Raad van State bepaalde dat het kabinet in de landelijke normen, die gelden voor de bouw van windmolens, geen rekening heeft gehouden met de effecten die de molens op het milieu hebben. De hoogste bestuursrechter baseert zich daarbij op een uitspraak van het Europees Hof van Justitie over een Belgisch windpark. Daar had een milieubeoordeling gemaakt moeten worden.
Huidige normen die landelijk gelden voor bijvoorbeeld geluid, de zogeheten slagschaduw van de wieken en de veiligheid van windmolens, moeten daarom opnieuw tegen het licht worden gehouden. Het Rijk is momenteel bezig met het vaststellen van deze nieuwe normen.
Ook andere partijen roerden zich. De gemeente kan inderdaad wat doen, zegt Annemiek de Groot (Leefbaar Borger-Odoorn). Ze roept op om in actie te komen voor de belangen van de bewoners. "Niet te veel achterover leunen. En waar je nog iets kunt doen: pak de regie en doe mee. Als je luistert naar inwoners die een klacht indienen bij het loket, dan kun je daar niks mee als er geen norm is."
Pieter de Groot (GroenLinks) wil ook maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van geluidsnormen. Als het aantal decibellen te hoog wordt, "zet 'm dan stil", vindt hij. "Maar een zaag pakken en zo'n kreng omzagen is niet realistisch." Karel Eggen (D66) lijkt het met hem eens te zijn. "Je kunt dingen aanpassen en daarvoor naar Den Haag gaan. Maar de turbines afbreken is een illusie."

VVD ziet geen noodzaak voor nieuwe normen

Maar wat de VVD betreft hoeven er geen nieuwe normen opgesteld te worden. "Er moet nu iets gebeuren." Lijsttrekker Janny Hofsteenge wil dat mensen met klachten worden geholpen met de huidige initiatieven die zijn opgezet, zoals een klachtenlijn. "Daar ligt nog een hele taak voor ons."
tekst gaat verder onder de foto
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Windmolen
De turbines zorgen bij inwoners van Borger-Odoorn voor de nodige overlast © RTV Drenthe / Janet Oortwijn

Begrip voor ergernis omwonenden

Naast de roep om actie, wordt meerdere keren in het debat gewezen op de ergernis over de windmolens. "We vinden het allemaal verschrikkelijk dat ze er staan", wil PvdA'er Zwiers nog maar eens duidelijk maken. "Als geboren en getogen Veenkoloniaal heb ik last wat er gebeurt." Hij benadrukt dat het Rijk gaat over het opstellen van nieuwe regels, maar prijst de voorstellen die vanuit de PvdA zijn gedaan om de molens bijvoorbeeld in de testperiode 's nachts uit te zetten.
Ook Erik Braam (ChristenUnie) legt de nadruk in zijn betoog vooral op de inwoners die last hebben van de windturbines. "Luister naar de mensen, we moeten klachten registeren en ook meten wat de geluidsbelasting op de woningen is." CDA'er Ankie Huijing vindt dat ook. "De gemeente is van belang, daar kunnen mensen zich met een klacht melden. Met dat dossier kunnen we naar het windmolenpark en zeggen wat er speelt en wat er aan de hand is."
Ondanks de verwijten die over en weer gemaakt werden, met name tussen Gemeentebelangen en de PvdA, wilde GroenLinks benadrukken dat ze het in grote lijnen met elkaar eens zijn. "En dat we die 'pokkemolens' op deze manier niet willen hebben. Laten we nuchter zijn en klachten registreren en invloed uitoefenen op de nieuwe normering. Dan zijn we niet blij, maar wel een stukje blijer dan tot nu toe. En voor de rest: dit mag nooit meer gebeuren."
Gemeenteraadsverkiezingen bij RTV Drenthe
De lijsttrekkers van alle twaalf de Drentse gemeenten krijgen tot en met 15 maart de kans zich te laten zien in een van de RTV Drenthe-verkiezingsdebatten. Gisteren stond Aa en Hunze centraal, en vandaag waren de partijleiders in de gemeente Borger-Odoorn aan de beurt. Het debat is dagelijks te zien op de website en Facebookpagina van RTV Drenthe, van 15.30 tot 16.10 uur. Dezelfde avond wordt de uitzending meerdere keren herhaald op tv.
Morgen gaan de lijsttrekkers van Noordenveld in discussie over twee actuele thema's in de gemeente. Benieuwd naar alle berichtgeving over de gemeenteraadsverkiezingen? RTV Drenthe heeft een dossier aangemaakt: Drenthe Kiest.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl