Bewoners Norgervaart willen dat de snelheidslimiet naar beneden gaat

De maximum snelheid op de N373 langs de Norgervaart moet van tachtig kilometer per uur terug naar zestig kilometer. Dat willen de direct aanwonenden van de weg.
Zij voelen zich hierin gesteund door de gemeente Midden-Drenthe en de gemeente Noordenveld. Maar de gemeente Assen, waar ook een deel van de weg doorheen loopt, wil vasthouden aan een snelheid van tachtig kilometer per uur. Ook de provincie ziet een verlaging van de snelheid niet zitten

Gebiedsontsluiting 
"Het argument van de gemeente Assen is gebiedsontsluiting", schrijven de omwonenden. "Naar onze mening doet een zestig kilometer weg niets af aan de goede en vlotte ontsluiting van het gebied. Maar voor ons voegt het wel heel veel toe aan de veiligheid van weggebruikers in verband met in- en uitritten en de leefbaarheid van de aanwonenden." De omwonenden gaan er vanuit dat de geluidsoverlast hierdoor minder zal zijn.

Hoewel een vertegenwoordiging van de belangenvereniging Huis ter Heide meerdere keren heeft aangedrongen op een verlaging van de maximum snelheid, wil de provincie Drenthe hier niet aan meewerken. De omwonenden hopen dat het provinciebestuur wel luistert naar de gemeenteraden van Midden-Drenthe en Noordenveld.