Vier politieke partijen in Tynaarlo willen zich inzetten voor LHBTI'ers

Regenboogstembusakkoord gemeente Tynaarlo
Mark Gils (l) met leden van de partijen VVD, D66, Leefbaar Tynaarlo en GroenLinks die het regenboogstembusakkoord ondertekenen © RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen
Vier partijen in de gemeente Tynaarlo hebben afgesproken meer aandacht te besteden aan LHBTI-onderwerpen na de verkiezingen. VVD, D66, Leefbaar Tynaarlo en GroenLinks zetten vandaag een handtekening onder het akkoord van het COC Groningen en Drenthe, een organisatie die zich hard maakt voor gelijkheid van onder andere homoseksuelen, biseksuelen en transgenders.
Met hun handtekening zeggen de vier partijen toe om zich na de verkiezingen hard te maken voor deze gemeenschap. "Het gaat dan met name om het ondersteunen van kwetsbare groepen, het verbeteren van de veiligheid voor de LHBTI-gemeenschap en ook de zichtbaarheid en acceptatie van de doelgroep", legt Mark Gils, voorzitter van COC Groningen en Drenthe, uit.
Gemeenten kunnen bijvoorbeeld zorgen voor discriminatiemeldpunten. "Ze kunnen hun diversiteitbeleid verankeren in hun coalitieprogramma. Dat is waar we de partijen voor oproepen."

'Nog steeds onveilige situaties'

Volgens Gils is het nog altijd nodig om aandacht voor deze doelgroep te vragen. "Een groot deel van de LHBTI-gemeenschap redt zich goed in de maatschappij. Ik denk dat de acceptatie ook best groot is in Nederland. Maar er zijn ook delen van de doelgroep, de meer kwetsbare groepen, die echt nog wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We zien ook best nog wat onveilige situaties in bepaalde groepen in de samenleving, waardoor ik denk dat het belangrijk is om continu aandacht te hebben voor dit onderwerp."
Alle gemeenten in Drenthe zijn al regenbooggemeente, wat wil zeggen dat ze het regenboogbeleid omarmen. Om er een schepje bovenop te doen heeft het COC Groningen en Drenthe een mail gestuurd naar alle politieke partijen met daarin de vraag of ze het akkoord willen tekenen. Niet iedereen hoeft daar gehoor aan te geven, maar er zijn partijen die dat dus wel doen.

'Stapje in de goede richting'

Vandaag zetten de vier in Tynaarlo hun handtekening onder het akkoord. Dat gebeurde bij het gemeentehuis in Vries. "We hebben weer een stap gezet naar een meer inclusieve samenleving", zegt Miguel Ririhena, fractievoorzitter van GroenLinks. Hoewel hij het jammer vindt dat niet alle politieke partijen aanwezig zijn, is hij blij dat er binnen het politieke spectrum hebben partijen van links naar rechts getekend.
(tekst gaat verder onder de video)
Raadsleden in Tynaarlo ondertekenen regenboogstembusakkoord
VVD'er Hilde Kamminga benoemt dat het "eigenlijk heel raar is" dat hier in 2022 nog over gesproken moet worden. "Iedereen is gelijk en iedereen moet kunnen meedoen", vertelt ze. "Laten we hopen dat dit een klein stapje in de goede richting is en dat we het hier over vier jaar niet weer over hoeven te hebben."

Fantastisch

Voor een lid van D66 is het wel extra belangrijk dat de partij het akkoord ondertekent. De 17-jarige Sophia Engels is zelf lid van de LHBTI-gemeenschap. "Ik vind het echt fantastisch om hier te zijn en dat er dicht bij huis ook aandacht voor is", vertelt ze. Het is dan ook haar handtekening die namens D66 onder het akkoord wordt gezet.
Ook Marcel Elzerman, lid van Leefbaar Tynaarlo, kan erover meepraten. "Mijn oudste kind is non-binair. Ik zie diens worsteling ook in de samenleving met contact met vrienden en die wens ik niemand toe. Ik vind daarom dat het belangrijk is om hier in de gemeenteraad aandacht voor te vragen." Volgens Elzerman moet de raad het continu onder de aandacht brengen. "Het is te makkelijk om juist minderheidsgroeperingen te vergeten."
Vandaag is het regenboogstembusakkoord ook nog door een aantal partijen in Aa en Hunze en de gemeente Emmen ondertekend. "We krijgen positieve reacties", zegt COC-voorzitter Gils. "We zien dat er een breed spectrum van politieke partijen meedoet. Dat vindt ik wel heel gaaf om te zien."

Heb jij een tip voor ons?
Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.