Blijvende ergernis over stankoverlast rond Wijster, roep om 'keiharde aanpak'

Attero Wijster
Omwonden hebben klachten van de stank, afkomstig van het ETP-terrein © Fred van Os/RTV Drenthe
De stankoverlast afkomstig van het ETP-terrein bij Wijster is een probleem waar ook de lijsttrekkers in gemeente Midden-Drenthe zo snel mogelijk vanaf willen. De partijen dringen erop aan om naast controles ook actie te ondernemen als zaken niet op orde zijn.
Volgens Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork moet de nadruk niet alleen op handhaving liggen, want het gaat ook om de voorwaarden op basis waarvan bedrijven een vergunning krijgen. Lijsttrekker Charles de Haas zegt dat vooraf al goed bekeken wordt wat de consequenties zijn voor omwonenden. De PvdA vindt dat ook en wil inzicht wat de opeenstapeling van bedrijven betekent voor de geuroverlast. "Deze stankoverlast duurt constant, en is verschrikkelijk voor onze inwoners", betreurt lijsttrekker Tineke Posthoorn.
Lijsttrekkers van Midden-Drenthe ergeren zich aan de stankoverlast, en willen dat de provincie er eindelijk eens werk van gaat maken:
Wat moet Midden-Drenthe doen tegen de stank van bedrijven op het ETP-terrein?

Stankoverlast Wijster

Omwonenden van het Energie Transitiepark (ETP) bij Wijster ervaren al sinds jaren stankoverlast door bedrijven op deze locatie. Zo zijn op het terrein Attero en slachtafvalverwerker Noblesse gevestigd. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) concludeerde eerder dat de geurbelasting te hoog is.
Naar aanleiding van die conclusie zeiden Midden-Drenthe en provincie Drenthe de geurbelasting in kaart te blijven brengen. Bij het verlenen van een nieuwe vergunning werd hier rekening mee gehouden. Ook is gezegd onderzoek te doen naar de bronnen van de geuren en de klachtenprocedure efficiënter te laten verlopen.

Noodzaak tot actie

Alleen heeft de gemeente niet alles in eigen hand, omdat de provincie ook nog een belangrijke speler is, brengt D66 in. Dat is bijvoorbeeld het geval als het om die vergunning gaat. Lijsttrekker Arnoud Knoeff spreekt in de stankoverlast-kwestie dan ook om 'complexe materie'. Toch heeft de gemeente Midden-Drenthe wel mogelijkheden om zelfstandig de regels aan te scherpen waar de bedrijven zich aan moeten houden, zegt Knoeff.
Er zijn lijsttrekkers die al meteen willen optreden, zoals Rudie Weima namens GroenLinks. "Als je je niet aan de regels houdt; keihard aanpakken", wil Weima korte metten maken met de stank. Hij gaat er net als De Haas van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork met gestrekt been in. "De overheid heeft zich niet aan haar woord gehouden. Er zou een verbrandingsoven komen, maar het zijn er twee geworden."
Met de stoom van Attero kan Noblesse met minimale energie slachtafval verwerken
Noblesse is een van de bedrijven op het ETP-terrein © RTV Drenthe / Josien Feitsma
Jan Jonker van Gemeentebelangen herinnert zich tijdens het debat aan het gegeven dat de partij zich genoodzaakt voelde om zélf een klachtenloket op te richten. "Je kon bij de provincie en de gemeente wel melden, maar als je meldt, wil je actie. Wij zijn blij dat balletje om te melden aan het rollen te hebben gebracht. Maar daarbij blijft het niet, er moet ook gehandhaafd worden."

'Overheid moet ingrijpen'

De partijen wijzen op dat gebied opnieuw naar de provincie, die daarin een rol kan hebben. "Wat mij betreft moeten we de provincie meer achter de broek zitten", zeggen CDA, VVD en de ChristenUnie. "Het is belangrijk dat we de mensen in de buurt serieus nemen als ze een klacht indienen. Er is een meldpunt waar ze dat kunnen doen, maar wat doen we er dan verder mee? Wij als raad kunnen ons dat aanrekenen. Er is een vergunning verleend door de provincie, maar we willen dat die goed gehandhaafd wordt en dat ook de klachten serieus genomen worden", stelt CU-lijsttrekker Ageet van Dijken. "Er was ook een norm overschreden", haalt Jonker van Gemeentebelangen de constateringen van de RUD aan. "Volgens mij moet je als overheid dan ingrijpen", dringt hij aan op actie.
Voor Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork kan dat wel een stukje steviger dan dat nu het geval is, benadrukt De Haas nog maar eens. "Er wordt een dwangsom opgelegd of een boete uitgedeeld, maar hoeveel van dat geld is inmiddels binnengekomen in de gemeentekas? Nooit een stuiver", briest hij.
vam_berg
De bedrijven zijn gevestigd bij de VAM-berg, een populaire trekpleister voor wielertoeristen © RTV Drenthe / Fred van Os

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl