Midden-Drenthe wil eind maken aan woningnood: 'We moeten nú iets doen'

Woningbouw
Er moeten snel woningen bij komen in Midden-Drenthe, zeggen de lijsttrekkers © ANP/Hollandse-Hoogte/Michiel Wijnbergh
De acht lijsttrekkers in Midden-Drenthe willen zo snel mogelijk een eind maken aan het tekort aan beschikbare woningen. Er moet daarom haast gemaakt worden, want starters komen nu nauwelijks nog aan een betaalbare woning, zeggen de partijen. Zij brachten tijdens het RTV Drenthe-verkiezingsdebat allerlei alternatieven in, van containerwoningen tot tiny houses en het toestaan van permanente bewoning op vakantieparken.
Het probleem dat nieuwkomers het lastig hebben op de woningmarkt, komt onder andere door het gebrek aan aandacht voor die groep. "Er is de laatste jaren veel ingezet op de 55-plussers en er is te weinig naar de jeugd gekeken", zegt lijsttrekker Arnoud Knoeff van D66. De partij zet daarom in op 1.500 tot 2.000 woningen die erbij moeten komen. "Bijbouwen dus", wil Knoeff vaart maken.
GroenLinks wijst erop dat ouderen momenteel wonen in huizen die óók geschikt zijn voor starters. Het overheidsbeleid is er namelijk op gericht om senioren zo lang mogelijk thuis te laten wonen. "En dan doen die ouderen dat, dus komen die huizen niet vrij. Dat is de keerzijde van het beleid", zegt GroenLinks-voorman Rudie Weima.
Partijen in Midden-Drenthe zijn het eens over de noodzaak van nieuwbouwwoningen, maar naast de eensgezindheid knettert het ook tussen de lijsttrekkers:
Lijsttrekkers in Midden-Drenthe willen vaart maken met woningbouw
Woningbouw Midden-Drenthe
Het vraagstuk rond de sociale woningbouw in Midden-Drenthe speelde ook rond de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Door de wethouder werd destijds al gezegd dat het tekort niet geldt voor alle doelgroepen, maar voor sommigen wel. Daarom zijn prestatieafspraken gemaakt met Actium en Woonservice. Er is bijgehouden of de partijen ook voldoende sociale huurwoningen bouwen. Midden-Drenthe werd namelijk gezien als krimpgemeente, maar dat is achterhaald: er komen juist mensen bij.
Zo bleek uit een ander onderzoek, dit voorjaar, dat in de dorpen in Midden- en Zuidwest-Drenthe er 3.500 huizen bij moeten komen om tot 2030 aan de woningvraag te voldoen.
Maar dat Midden-Drenthe sowieso in moet zetten op nieuwbouw, daar zijn alle partijen het zo goed als eensgezind over. "Er is de afgelopen periode best veel bijgebouwd, maar dat moet nog veel meer gebeuren", aldus CDA'er Jan Schipper. En daarbij moet naar verschillende opties worden gekeken, zegt de VVD. Lijsttrekker Arjan van Gelderen wil kijken naar tiny houses en woningsplitsingen, waar een gebouw wordt opgedeeld in meerdere woonruimtes.
D66 en GroenLinks vinden het op hun beurt geen probleem om meer containerwoningen te plaatsen. "We hebben te laat geanticipeerd, en moeten nú iets doen", vindt Knoeff. Charles de Haas van Gemeentebelangen-Smilde-Beilen-Westerbork zegt dat Midden-Drenthe de regie moet pakken. Hij ziet het toestaan van bewoning op vakantieparken als een mogelijke oplossing.
De tiny houses voor het Lievingerveld zijn onbetaalbaar voor jongeren, zegt de ChristenUnie:
De bouw van de huizen voor het Lievingerveld is in Kollum alvast begonnen
De bouw van de huizen voor het Lievingerveld © Josien Feitsma / RTV Drenthe

'Gemeente heeft niet geanticipeerd'

De lijsttrekkers leggen de bal niet alleen bij de woningstichtingen, maar verwijten zichzelf als gemeente ook niet goed geanticipeerd te hebben in het verleden. Zo vindt De Haas dat de gemeente 'achter de muziek heeft aangelopen'. Gemeentebelangen-voorman Jan Jonker wijst op De Lindelaar in Westerbork, waar volgens hem de grond zeven jaar braak heeft gelegen. "Als we toen waren begonnen met bouwen, dan waren de woningen in ieder geval nog betaalbaar geweest. Alles wordt nu duurder, je krijgt voor twee ton geen woning meer. In de afgelopen jaren hebben we als gemeente onvoldoende geïnvesteerd in bouwgrond, nu lopen we 5 à 6 jaar achter om woningen te bouwen."
"Maar dat is een koe in de kont kijken", reageert CDA'er Jan Schipper getergd. "Zes jaar geleden discussieerden we over het aankopen van grond, ik weet nog welke partijen toen tegen waren", sneert hij naar de coalitiegenoot.

Voorrang voor eigen inwoners

Om een oplossing te bieden, wil de PvdA dat mensen uit Midden-Drenthe voorrang krijgen voor een woning ten opzichte van mensen buiten de regio. "Want mensen die van buitenaf komen kunnen een dure woning wel betalen", is D66 het eens. Meer partijen voelen overigens wel iets voor het idee, zo geven ze aan.
De alternatieve woonvormen waar over gesproken wordt, zijn trouwens niet allemaal haalbaar voor veel jeugd, zegt de ChristenUnie. "De tiny houses op het Lievingerveld zijn niet betaalbaar en kosten meer dan twee ton. Dat kan geen jongere betalen." Toch moet er iets gebeuren om het woningtekort aan te pakken. "Dus de hand aan de ploeg slaan en de schop de grond in. We moeten 'bouwen, bouwen, bouwen'", vindt Schipper.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl