Mogelijk toch onderzoek naar teeltvrije en spuitvrije zones bollen en lelieteelt

Bollenteelt Terhorst
Tulpenbollenteelt bij Terhorst © RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel
Er komt misschien toch een onderzoek naar de mogelijkheid om regels van de provincie te gebruiken voor het instellen van spuitvrije zones of teeltvrije zones in de bollen en lelieteelt. D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en SP hadden daarom gevraagd. Ze denken dat het omgevingsrecht en de ruimtelijke ordeningsregels van de provincie daar mogelijkheden toe hebben.
PvdA en GroenLinks steunden aanvankelijk een voorstel om het onderzoek af te dwingen bij Gedeputeerde Staten, maar haakten af toen bleek dat er een meerderheid was om de eigen onderzoekscommissie van de provincie in te zetten. En om de vrede in de coalitie te bewaren, al zegt niemand dat heel hardop. Want de aanmaning van de Provinciale Staten aan de Gedeputeerde Staten voor zo'n onderzoek wordt niet gewaardeerd.

Schoorvoetend

Gedeputeerde Staten is al vaker door een aantal partijen in Provinciale Staten, natuurorganisaties en omwonenden gevraagd ruimtelijke ordeningsregels te gebruiken voor de bollen en lelieteelt. De Gedeputeerde Staten hebben dat tot nu toe altijd geweigerd. Alleen in nieuwe situaties ziet het bestuur van de provincie nu schoorvoetend eventueel mogelijkheden.
D66, SP en PvdD willen spuit- en/of teeltvrije zones in zowel bestaande als historisch gegroeide situaties en nieuwe situaties mogelijk maken.
D66-fractievoorzitter Anry Kleine Deters: "De bollenteelt in Drenthe roept voortdurend discussie op bij voor- en tegenstanders. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de nabijheid van woon- en natuurgebieden speelt in deze discussie een centrale rol vanwege de effecten ervan op de volksgezondheid, biodiversiteit en waterkwaliteit. Spuit- of teeltvrije zones kunnen bijdragen aan het beschermen van de leefomgeving en natuurgebieden. En het vervolgonderzoek kan helpen in de verdere discussie en besluiten die we moeten nemen."

Alleen bij nieuwe bollenakkers

Wat Gedeputeerde Staten betreft is er alleen bij nieuwe locaties voor bollen- en lelieteelt een eventuele mogelijkheid om via de provinciale omgevingsverordening een maximum te stellen aan de oppervlakte. Maar het maximeren op basis van de volksgezondheid is volgens het provinciebestuur een wankel pad. En het maximeren van de oppervlakte voorkomt niet dat er gebruik van bestrijdingsmiddelen in de buurt van woningen plaatsvindt, zo schrijven de gedeputeerden Henk Brink (omgeving) en Henk Jumelet (landbouw) aan de Drentse parlementsleden.
Het instellen van spuitvrije zones op bestaande akkers voor bollen- en lelieteelt kan alleen als blijkt dat de nadelige gevolgen zo groot zijn dat ze onaanvaardbaar zijn. Dat is het geval als de gezondheid van de omwonenden niet kan worden gegarandeerd. Anders houdt het instellen van zulke zones geen stand bij de rechter, zo laten de gedeputeerden weten. De lat ligt volgens de gedeputeerden dus hoog, ook omdat onderzoek van het RIVM heeft aangetoond dat er momenteel geen concrete gezondheidsrisico's zijn. De risico's kunnen misschien lokaal wel hoger zijn, maar dat moet je dat met lokaal onderzoek aan kunnen tonen.

Staten kunnen zelf laten onderzoeken

Fractievoorzitter Siemen Vegter van het CDA was het oliemannetje. Wat hem betreft kan de commissie van onderzoek van Provinciale Staten prima de uitvoering van een onderzoek op zich nemen. Daarmee was een binnenbrand in de coalitie, veroorzaakt door GroenLinks en PvdA, ineens geblust. Die partijen waren in eerste instantie een week lang samen met D66, PvdD en SP aan het voorstel aan het sleutelen om de gedeputeerden harder aan te sporen.
Volgens bronnen binnen de coalitie was met name omgevingsgedeputeerde Henk Brink not amused over de motie-in-de maak. Volgens ingewijden beschouwde hij die als een motie van wantrouwen.
Volgens D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP is de motie helemaal niet overbodig. Daar staat volgens fractievoorzitter Kleine Deters duidelijk in wat onderzocht moet worden. Zonder de motie begint volgens haar het debat wat de commissie van onderzoek nou precies zou moeten onderzoeken. De D66-fractievoorzitter was op haar beurt not amused over het afhaken van PvdA en GL.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp: +31651568886 of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl