Coevorden wil door gerichte aanpak eind maken aan vakantiepark-problematiek

Bungalowpark Ermerzand
Bungalowpark Ermerzand is een van de parken die mogelijk een woonbestemming krijgt © Ana Ivis
Bewoners van vakantieparken kunnen in bepaalde gevallen 'gewoon' op het recreatieverblijf blijven wonen, ook al heeft het park geen woonbestemming. Dat is een van de voorbeelden hoe partijen in Coevorden 'maatwerk' willen leveren, zeiden de lijsttrekkers in het RTV Drenthe-verkiezingsdebat.
"We gaan niemand uit huis zetten", trapt Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) af. Ook andere partijen willen per geval bekijken wat de beste optie is. De PvdA vindt dat recreatieparken daadwerkelijk bedoeld zijn voor recreatie. "Dat biedt duidelijkheid, het is het een of het ander", zegt kandidaat-raadslid Gilbert Mulder. "Maar we moeten het wel zorgvuldig bekijken", geeft hij aan. "En niet met de botte bijl handhaven, maar kijken welke problematiek er speelt en hoe we dat kunnen oplossen."
De sociaaldemocraat ziet bijvoorbeeld de krapte op de woningmarkt, terwijl op vakantieparken ruimte kan zijn voor huisvesting. "Mensen die acuut woonruimte zoeken kun je daarmee een plek geven", oppert hij.
De gemeente Coevorden wil maatwerk bieden, maar daardoor kan het jaren duren voordat de kwestie is opgelost. Partijen zijn daar kritisch op, en willen tempo:
Wat is de toekomst van de vakantieverblijven in Coevorden?
Wat is Vitale Vakantieparken?
Sinds 2018 is het Programma Vitale Vakantieparken actief. Daarin staat onder andere dat Drenthe in 2023 vijftig parken wil hebben die excelleren en vijftig andere parken die moeten 'transformeren', oftewel worden aangepakt. Het komt erop neer dat deze een volledige make-over moeten ondergaan, of niet langer als vakantiepark te boek staan. Zij kunnen dan een woonbestemming krijgen.
In het programma is door Drenthe meer dan 4,5 miljoen euro geïnvesteerd, maar eind vorig jaar bleek dat daarvan nog geen 2 miljoen is besteed. Toen kwam ook naar voren dat Drenthe achterliep met de aanpak. Coevorden maakte zelf een half miljoen euro vrij voor Vitale Vakantieparken in de begroting voor dit jaar.

'Maatwerk' gemakkelijker gezegd dan gedaan

Maar het leveren van maatwerk is niet zo makkelijk als dat het doet voorkomen, geeft VVD'er Floris Vulto aan. Een aantal bewoners van recreatieparken heeft in het verleden namelijk te horen gekregen dat hun verblijf gedoogd wordt. Als zij straks horen te moeten vertrekken, dan is dat scheef, geeft de VVD'er aan. Ook Jerry Stoker van Progressief Accoord Coevorden (PAC) herkent dit beeld, en zegt daarom dat je niet zomaar kunt handhaven.
De partijen zien daarom de noodzaak om te kijken wat er per park moet gebeuren, in plaats van alle recreatieverblijven over een kam te scheren. Want dat zou kunnen leiden tot een juridisch gevecht, vreest Henk Bouwers van Politieke Partij Coevorden (PPC). "Op parken is bewoning al tig jaar gedoogd, daar moet je heel voorzichtig mee omgaan, want anders krijg je problemen", huivert hij voor een te harde aanpak. "Je moet het met de eigen inwoners netjes oplossen."
Met het programma 'vitale-vakantieparken' moeten situaties zoals die op Camping Anloo worden voorkomen:
Camping Anloo
Camping Anloo is een recreatieverblijf dat bestempeld kon worden als 'niet-vitaal' © RTV Drenthe / Margriet Benak

Vraagstuk gaat nog wel even duren

Waar een deel van de vakantieparken alleen voor recreatief gebruik wordt bestemd, krijgt het overige deel wél een woonbestemming. De lijsttrekkers weten niet hoeveel parken straks een recreatiefunctie krijgt, en hoeveel woonparken er komen. Opnieuw benadrukken de partijen dat er 'maatwerk' geleverd moet worden.
Henk Mulder (BBC2014) kan wel melden dat het gaat om zeventien parken waar een besluit over valt. Daarnaast weet hij al zeker dat tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2026 de kwestie nog niet is opgelost. "Die duidelijkheid kunnen we wel geven. Deze periode gaat het zeker niet voor alle parken lukken."

'Hebben dit te lang laten liggen als gemeente'

De duur van dat traject wekt enige ergernis op bij een aantal partijleiders. Bouwers snapt daarom dat mensen moeite hebben, als zij na jaren van gedoogbeleid horen dat ze moeten vertrekken. Juist daarom wordt ruim de tijd genomen, zegt BBC2014. "Er zal nog heel wat water door het Stieltjeskanaal moeten en kopjes koffie worden gedronken om alles vlot te trekken. We hebben dit lang laten liggen als gemeente, dus moet je het ook netjes oplossen."
Het CDA snapt de zorgvuldigheid en de tijd die moet worden genomen. "Maar mensen moeten wel duidelijkheid krijgen. Ik ben het ermee eens dat dit een langdurig traject is, maar je kan wel aangeven met welk park we eerst aan de slag gaan", dringt lijsttrekker Jeroen Huizing aan op tempo.
Gemeenteraadsverkiezingen bij RTV Drenthe
De lijsttrekkers van alle twaalf de Drentse gemeenten krijgen tot en met 15 maart de kans zich te laten zien in een van de RTV Drenthe-verkiezingsdebatten. Vandaag waren de partijleiders in Coevorden aan de beurt. Het debat is dagelijks te zien op de website en Facebookpagina van RTV Drenthe, van 15.30 tot 16.10 uur. Dezelfde avond wordt de uitzending meerdere keren herhaald op tv.
Morgen gaan de lijsttrekkers in Meppel in discussie over twee actuele thema's in de gemeente. Benieuwd naar alle berichtgeving over de gemeenteraadsverkiezingen? RTV Drenthe heeft een dossier aangemaakt: Drenthe Kiest.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl