Verkiezingsdag in aantocht, kijk hier alle lijsttrekkersdebatten terug

Gemeenteraadsverkiezingen
Alle verkiezingsdebatten zijn hier live terug te bekijken © ANP / Hollandse Hoogte / Rob Engelaar
Nog geen idee waar jouw stem morgen naartoe gaat?? RTV Drenthe organiseerde de afgelopen twaalf werkdagen een verkiezingsdebat waar telkens een gemeente centraal stond.
En zo passeerden allerlei actuele thema's de revue: van de N34 tot het transferium bij De Punt, en van de windmolens in Borger-Odoorn tot het zonnepark bij Zuidvelde.
Het verkiezingsdebat van je eigen gemeente gemist? Alle uitzendingen zijn hieronder terug te kijken. Dan kun je niet alleen zien welke mensen jouw gemeente willen vertegenwoordigen, maar ook wat zij vinden van de belangrijkste onderwerpen die spelen in de gemeente.

Gemeente Aa en Hunze

De lijsttrekkers in Aa en Hunze hadden er zin in, want er werd fel gedebatteerd over de bomenkap bij Nooitgedacht en de komst van recreatieparken. Het gemeentebestuur kreeg kritiek omdat het 'te vaak de kettingzaag' zou hanteren, terwijl Aa en Hunze voornamelijk bekend staat om het natuurschoon. Diezelfde natuur komt volgens criticasters nog eens onder druk te staan door de mogelijke komst een vakantiepark bij 't Gasselterveld, waar een hotel met zeventig vakantiewoningen moeten komen.
Er valt dus zeker wat te kiezen in Aa en Hunze. Ben je er nog niet uit? Het debat is hier terug te bekijken.

Gemeente Assen

Geen probleem voor de één, en gemis voor de ander: een openluchtzwembad. In de provinciehoofdstad ontbreekt dat tot nu toe, dus pleiten meerdere partijen ervoor om er een te bouwen. Maar dat voorstel kan lang niet bij iedereen op goedkeuring rekenen, want de kosten worden als te hoog ingeschat. Bovendien heeft Assen al de Baggelhuizerplas, een populaire zwemplas die als volwaardig alternatief wordt gezien voor een openluchtzwembad.
Het andere verkiezingsthema was de energietransitie. 2050 is het streefjaar waar Nederlandse huishoudens van het gas moeten zijn, maar Assen wil graag twee wijken vóór 2030 van het gas hebben. Het gaat om de wijken Kloosterveen en Lariks-West. Tegen dat streven kwam verzet op gang, en een aantal partijen heeft dan ook ernstige twijfels of die projecten door moeten gaan.
Welke partijen pleiten voor een openluchtzwembad, en wie wil tempo maken met de energietransitie? Het debat is hier terug te bekijken.

Gemeente Borger-Odoorn

Wie aan Borger-Odoorn en windmolens denkt, schiet waarschijnlijk Windpark Drentse Monden en Oostermoer te binnen. Omwonenden hebben last van de 45 windturbines, maar hoe begrijpelijk de lijsttrekkers dat ook vinden, de molens kunnen niet zomaar worden afgebroken. Wel dringen de partijen aan op nieuwe normen voor bijvoorbeeld geluid en slagschaduw, gebaseerd op een uitspraak van de Raad van State.
Daarnaast kwam de provinciale weg N34 ter sprake, die de gemoederen overigens al jaren bezighoudt. Deze Hunebed Highway wordt ook wel 'dodenweg' genoemd vanwege de ongelukken die er gebeuren. Een aantal partijen wil daarom dat de weg verbreed wordt, maar daartegen is het nodige verzet op gang gekomen.
Welke oplossingen dragen de lijsttrekkers in Borger-Odoorn aan voor deze problemen? Het debat is hier terug te bekijken.
(Tekst gaat verder onder de foto)
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer Windmolen
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer © RTV Drenthe / Janet Oortwijn

Gemeente Coevorden

In het Coevorder debat stond de keuze tussen armoedebestrijding en algehele belastingverlaging centraal. Veel lijsttrekkers gaven aan beide opties te willen combineren, al was een aantal wel stellig: het terugdringen van armoede moet prioriteit nummer één zijn in de gemeente.
Het andere onderwerp ging over de vakantieparken in de gemeente. Sommige recreatieverblijven worden permanent bewoond, en de lijsttrekkers willen graag dat er een eenduidig beleid komt. Of een vakantiepark wordt volwaardig, enkel bestemd voor vakantievierders, of krijgt een woonbestemming.
Welke koers wil Coevorden varen? Het debat is hier terug te bekijken.

Gemeente De Wolden

Kiest De Wolden als 'plattelandsgemeente' juist voor de natuur, of moet landbouw de ruimte krijgen? Een aantal lijsttrekkers zegt dat dit goed te combineren is, maar dat er ook keuzes gemaakt moeten worden. Zo zijn er zorgen bij de partijleiders over de biodiversiteit die volgens hen verder afneemt. Waar vroeger het aanbod aan bloemen, planten en dieren groter was, is dat nu verschraald, ziet een aantal lijsttrekkers.
Ook bogen de partijen zich over woningbouw. In De Wolden is ruimte, maar moet die ten koste gaan van woningbouw? En past hoogbouw wel in de gemeente, of moet De Wolden dat juist tegenhouden? De lijsttrekkers zien dat de woningnood hoog is, maar zijn het oneens over hoeveel ruimte De Wolden moet geven aan nieuwbouw.
Wil jij weten waar de partijen in De Wolden voor kiezen? Het debat is hier terug te bekijken.
(Tekst gaat verder onder de foto).
Nieuwbouw
Tempo maken met woningbouw, of juist ruimte geven aan de natuur? © Pixabay/Capri23auto

Gemeente Emmen

In Emmerhout en Nieuw-Dordrecht kreeg de dorps- en wijkraad budget om een eigen burgerbegroting op te zetten. Dat leidde tot meerdere initiatieven, zoals een sportplein en het opknappen van de begraafplaats. Maar moet er meer geld naar deze verengingen, zodat zij zelf initiatief kunnen nemen? De lijsttrekkers in Emmen zijn allemaal bereid ernaar te kijken, maar de een is voorzichtiger dan de ander met investeringen.
Over woningbouw in het Rensenpark zijn de partijleiders eensgezinder, want bijna allemaal zien ze dat niet zitten. Het park is uniek zoals het nu is en er is geen plaats voor woningen. De VVD staat alleen met het standpunt om wél te kijken of de schop de grond in kan voor nieuwbouw.
Weten waar de partijen in Emmen voor staan? Het debat is hier terug te bekijken.

Gemeente Hoogeveen

Omdat de gemeente Hoogeveen met financiële problemen kampt, staan er bezuinigingen op de rol. Het idee is daarom om te besparen op de uitgaven voor buurt- en dorpshuizen. Het gaat om 50.000 euro, maar volgens een aantal partijen is dat te fors. De vrees is dat een aantal buurt- en dorpshuizen zal omvallen omdat zij met minder geld niet meer uit de voeten kunnen. Daartegen werd ingebracht dat het eerlijke verhaal verteld moet worden: als de buurt- en dorpshuizen niet getroffen mogen worden, waar moet dan op bespaard worden?
Het andere thema ging over het aardgasvrij maken van de wijk Erflanden. De bedoeling is dat deze buurt aangesloten wordt op waterstof, maar er zijn zorgen over de kosten en het draagvlak voor het project. Ondanks deze bezwaren zal de energietransitie vaart moeten maken, benadrukt een aantal lijstrekkers. Helemaal nu Nederland nog altijd afhankelijk is van het Russische gas
Welke richting willen de Hoogeveense partijen op? Het debat is hier terug te bekijken.
(Tekst gaat verder onder de foto)
Erflanden Hoogeveen
De Hoogeveense wijk Erflanden staat op het programma om aangesloten te worden op waterstof © RTV Drenthe / Kim Stellingwerf

Gemeente Meppel

De meest zuidwestelijke gemeente in Drenthe heeft ambities om de haven verder te laten groeien. Goed voor de Drentse economie, zeggen VVD en CDA. Maar het andere deel van de lijsttrekkers is kritisch over uitbreiding van de haven. Het gaat volgens hen ten koste van natuurgebied Oevers S en de Weerribben Wieden, een Natura 2000-gebied in de buurt van Meppel.
Het andere onderwerp waar de Meppeler partijleiders zich over bogen zijn de toegangswegen richting de binnenstad. Die zijn ongezellig, grauw en gevaarlijk, luidt het commentaar. De partijen zeggen daarom ook graag te investeren, maar dat werd door een aantal lijsttrekkers afgedaan als beloftes die niet allemaal waargemaakt kunnen worden. De aanpak kost namelijk veel geld, wat Meppel niet kan opbrengen.
Wil jij weten waar Meppel graag voor kiest? Het debat is hier terug te bekijken.

Gemeente Midden-Drenthe

Waar Midden-Drenthe eerst een krimpgebied leek te worden, is dat inmiddels achterhaald. Mensen zijn juist op zoek naar woonruimte in de gemeente, maar kunnen die niet altijd vinden. Partijen in Midden-Drenthe vinden dan ook dat de afgelopen tijd is verzaakt met het bouwen van nieuwe woningen. Lijsttrekkers roepen om tempo, en de kreet 'bouwen, bouwen, bouwen', kwam dan ook voorbij.
De andere kwestie die centraal stond was de stankoverlast rond Wijster, veroorzaakt door bedrijven op het ETP-terrein. Daar zitten onder meer Attero en slachtafvalverwerker Noblesse. Lijsttrekkers zijn het er over eens dat de stank heel vervelend is voor de mensen, maar hoe ver willen zij gaan om de geurbelasting terug te dringen?
Ben jij benieuwd welke oplossingen de partijen aandragen? Het debat is hier terug te bekijken.

Gemeente Noordenveld

Wanneer wordt er een knoop doorgehakt om de woningbouw bij Peize-Zuid mogelijk te maken? Veel lijsttrekkers vinden dat nieuwbouw noodzakelijk is, onder andere vanwege de toenemende vraag uit provincie Groningen. Lijst Groen Noordenveld (LGN) bracht wel kritiek in, want de gemeente zou 'lukraak allerlei woningen plannen', zonder aandacht te hebben voor de natuur, bracht de partij in.
Even verderop, bij Zuidvelde, is een zonnepark gepland van zo'n 74 hectare. Zonde van het mooie landschap, weidse uitzicht en onnodig, want panelen kunnen ook op daken worden geplaatst in plaats van op kostbare landbouwgrond, zeggen criticasters. Toch zeggen Gemeentebelangen, GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie 'ja' tegen het zonnepark.
Moet Noordenveld ruimte maken voor deze initiatieven? Het debat is hier terug te bekijken.
(Tekst gaat verder onder de foto).
In de verte moet een deel van het zonnepark in Zuidvelde komen
Komt op deze grond, bij Zuidvelde, straks een zonnepark? © RTV Drenthe/Ronald Oostingh

Gemeente Tynaarlo

Lijsttrekkers in Tynaarlo discussieerden over twee thema's die maar blijven duren, namelijk de komst van supermarkten op het Prins Bernardhoeve-terrein en de eventuele aanleg van het transferium bij De Punt. Het eerste onderwerp houdt de gemoederen al jaren bezig. De vraag is of er twee of drie supermarkten komen op het PBH-terrein, en wat daarmee de toekomst van het Zuidlaarder centrum wordt.
Net als deze supermarktsoap, is het transferium bij De Punt een vraagstuk waar nog geen definitief besluit over is gevallen. De gemeenteraad van Tynaarlo stemde eerder in met de komst van het verkeer-en vervoersknooppunt, waardoor er ruimte komt voor bushaltes, tweehonderd parkeerplaatsen en nieuwe opritten. De bouw leek door te kunnen gaan, totdat de Raad van State roet in het eten gooide. De bouw en het gebruik van het transferium zorgen voor stikstofuitstoot, die nadelige gevolgen heeft voor Nationaal Park Drentsche Aa. Daarom staat het transferium nu al tijdenlang in de ijskast.
Moet de gemeente alles op alles zetten zodat het transferium alsnog wordt aangelegd, en wat te doen met de invulling van het Prins Bernardhoeve-terrein? Het debat is hier terug te bekijken.

Gemeente Westerveld

Westerveld staat bekend om de bollen- en lelieteelt, maar er zijn twijfels in hoeverre deze sector de ruimte moet krijgen. Zo zijn er zorgen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dat zou leiden tot het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson en verstoring in de hormoonhuishouding. Maar de bollen- en lelieteelt vertegenwoordigt een groot economisch belang, en de sector is al hard aan het werk om te innoveren, zeggen anderen.
Het andere debatonderwerp ging over woningbouw. De partijen willen vaart maken met nieuwbouw, maar het staat wel ter discussie of dat ten koste moet gaan van de natuur. Ook is de vraag of er sociale huurwoningen bij moeten komen, of juist koopwoningen.
Waar willen de partijen in Westerveld de komende vier jaar prioriteit aan geven? Het debat is hier terug te bekijken.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of video via WhatsApp of mail naar redactie@rtvdrenthe.nl