Emmen bezuinigt miljoenen vanwege tegenvallers Wildlands en jeugdzorg

De gemeente Emmen gaat de komende vijf jaar 21,5 miljoen euro bezuinigen. Daarnaast zet de gemeente de komende jaren 20,9 miljoen euro opzij voor Wildlands en jeugdhulp.
Dat blijkt uit de aangepaste meerjarenbegroting (2019-2023) die vanochtend door het gemeentebestuur gepresenteerd is. De gemeente Emmen moest de begroting noodgedwongen aanpassen vanwege miljoenentegenvallers. 

"We moeten het wel in perspectief zien van de gehele begroting", aldus wethouder Jisse Otter. "Die is voor de komende vijf jaar ongeveer twee miljard euro."

Voor de structurele oplossing voor dierenpark Wildlands, dat met tegenvallende resultaten kampt, is in 2019 2,2 miljoen euro nodig. De vier jaren erna is er 1,8 miljoen euro voor Wildlands begroot. Voor de verwachte tekorten op jeugdhulp gaat het om 2,3 miljoen euro per jaar.

Wel geld voor…
Er is nog 1,8 miljoen euro over voor nieuwe investeringen in 2019. Dat geld wil het gemeentebestuur uitgeven aan lokale initiatieven van de erkende overlegpartners (EOP’s) in dorpen en wijken. De 1/3-regeling voor de buurthuizen. Dit houdt in dat een buurthuis zelf een bedrag investeert, de gemeente dat bedrag beschikbaar stelt en daarvoor ook een lening geeft.

Ook is er dit jaar geld voor de aanpak van laaggeletterdheid, onderhoud van wegen en het terugdringen van het aantal uitkeringen. Er wordt 210.000 euro uitgetrokken voor het programma ‘Goede Start’, om overgewicht bij kinderen terug te dringen en te voorkomen.

In december vorig jaar heeft de gemeenteraad al ingestemd met een aantal investeringen, die in de ogen van het college niet langer uitgesteld konden worden. Dat gaat om onderhoud en beheer van het Rensenpark, investeringen in ’t Aole Gemeentehoes in Schoonebeek en Oldersheem in Nieuw-Amsterdam en burgerbegrotingen van verschillende dorpen. Ook de wegenruil met de provincie Drenthe, de Rondweg N391 met de weg Emmen-Klazienaveen zit daar bij in. Dat gaat de gemeente vanaf 2023 serieus geld kosten.


…Maar niet voor
Andere investeringen kunnen vanwege de financiële situatie nu niet doorgaan. Denk hierbij aan de renovatie van het sportpark in Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Maar ook aan de verhuizing en vernieuwing van de bibliotheek in Emmen, de topsporthal aan de Meerdijk en de verhuizing van het vakcollege van het Esdal College.

De overige investeringen die de gemeente voor ogen had worden geparkeerd. Tijdens de bespreking van de begroting voor 2020 komen die weer aan de orde en wordt dan bekeken hoe de situatie op dat moment is.


Bezuinigingen
Om de financiën in toom te houden moet de gemeente Emmen de komende jaren ook fiks bezuinigen. In 2019 gaat dat om 2,8 miljoen euro oplopend tot 4,9 miljoen euro in 2022 en 2023.

Zo worden er minder externe adviseurs ingehuurd en geldt er een selectieve vacaturestop. Ook buiten het gemeentehuis zijn de bezuinigen voelbaar. Zo wordt het budget van 150.000 euro voor initiatieven van inwoners en plaatselijke stichtingen gehalveerd. De Emmenaren krijgen geen afvalkalender meer thuis gestuurd en de gratis stadsbus in december verdwijnt.

Ook worden de bomen in de gemeente niet één keer per zes jaar onderhouden, maar eens per acht jaar. De organisatoren van grote evenementen draaien zelf op voor de schoonmaakkosten en er wordt 140.000 euro bespaard op cultuur.

Wat de gemeente de komende jaren een forse besparing moet opleveren is het beschermd wonen. Er wordt momenteel bekeken of de vorm van zorg zonder wooncomponent gerealiseerd kan worden. Dat moet dit jaar 321.000 euro opleveren tot ruim 1 miljoen euro vanaf 2021. Ook moet er 500.000 euro bezuinigd worden op welzijnsorganisaties, zoals Sedna, door beter te kijken waar het geld heen gaat.

Weer meer sparen
Ook wil Emmen wat meer spek op de ribben. De afgelopen jaren is op de reservepot aardig ingeteerd. Op dit moment zit daar 14 miljoen euro in. Vanaf 2020 gaat de gemeente sowieso 2,7 miljoen euro daar in storten en andere, overige meevallers. Ook bekijkt het college of de Enexis-aandelen wellicht de deur uit kunnen om de spaarpot aan te vullen.

Gemeenteraad
De gemeenteraad praat op 21 maart over de aangepaste begroting. Op 28 maart beslist de raad hierover.
Deel dit artikel: