Waterschap controleert schoonmaak van sloten vanuit de ruimte

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) controleert voortaan met satellietbeelden of sloten goed zijn schoongemaakt.
Medewerkers hoeven hierdoor in het veld alleen nog de locaties te beoordelen die als ‘afgekeurd’ worden aangemerkt door het computersysteem. Uit een test met speciale software blijkt dat tachtig procent goed wordt beoordeeld door gebruik te maken van satellietfoto’s.   

Hele werkgebied
De proef met satellietbeelden voerde het waterschap uit in een klein gebied. Bestuurslid Henk Oegema: “Nu is gebleken dat het systeem goed functioneert, gebruiken we het vanaf de eerstvolgende controleronde voor ons hele werkgebied. Alleen de afgekeurde sloten worden dan nog bezocht om te kijken wat er precies aan de hand is. Sloten die wel goed zijn schoongemaakt, kunnen we direct afvinken."

Tijdwinst
Volgens het waterschap levert de schouw met satellietbeelden enorme tijdwinst en besparing van personeelskosten op. Tot nu toe controleerden zo’n zestig waterschappers in het veld met een iPad de sloten. Hier waren ze ongeveer een week mee bezig. 

Achtduizend sloten
Het waterschap controleert ieder jaar in november of de zogenoemde achtduizend ‘schouwsloten’ in het werkgebied goed zijn schoongemaakt. Dit is noodzakelijk, omdat achterstallig onderhoud kan leiden tot wateroverlast of beperkingen in de aan- en afvoer van water. De sloten hebben een totale lengte van 2.460 kilometer.
Deel dit artikel: