Emmen wordt enige financier van Wildlands, belang loopt op tot 80 miljoen euro

Het college van B en W van Emmen gaat de gemeenteraad voorstellen om de enige financier te worden van Wildlands. Het gemeentebestuur wil leningen ter grootte van 18,3 miljoen euro van financiers VolkerWessels Stevin en Rabobank overnemen. Dat staat in het raadsvoorstel dat in handen is van RTV Drenthe.
Het in 2016 geopende Wildlands vergde een investering van een kleine 200 miljoen euro. In het eerste jaar kwamen er 1,3 miljoen bezoekers, maar in 2017 nog ongeveer een miljoen en vorig jaar 855.000. In 2017 leidde dat tot een verlies van 1,8 miljoen euro en over 2018 is dat opgelopen tot acht miljoen euro. Daarom vroeg en kreeg Wildlands uitstel van betaling tot 1 mei. Intussen is er een nieuwe businesscase opgesteld.


De gemeente Emmen, de Rabobank en VolkerWessels Stevin zijn de belangrijkste financiers, maar ook de WMD heeft een rol. De gemeente loopt de grootste financiële risico’s. Volgens wethouder Jisse Otter zo’n 50 miljoen euro, door leningen en garantstellingen.


Herfinancieren
Het college van Emmen, dat vanochtend om negen uur uitleg geeft over de financieringsplannen, stelt de raad voor om de leningen van VolkerWessels Stevin en Rabobank te herfinancieren.

Ook wil Emmen voor maximaal 3 miljoen euro de waterfabriek en het multimediagebouw, beiden nu eigendom van de WMD, overnemen van het waterbedrijf. Vervolgens wil de gemeente dit weer aan Wildlands verhuren. De WMD gaf al eerder aan zich meer op de kernactiviteiten te willen richten, vanwege het verlies van 13 miljoen euro op de activiteiten in Indonesië.


Financieel belang
Als de gemeenteraad op 28 maart instemt met het voorliggende plan dan neemt het financiële belang van de gemeente Emmen toe tot 80,5 miljoen euro. Het gaat om een herfinanciering van 70 miljoen en nieuw krediet van 11 miljoen. Het college merkt wel op dat in de nieuwe constructie ook de onderpanden aan Emmen toekomen bij mogelijke problemen.

Emmen wil niet alleen de enige financier van Wildlands worden, maar stelt ook nog andere maatregelen voor die het dierenpark meer lucht moeten geven. Zo krijgt Wildlands voor de eerste vijf jaar een korting van een half procent op de rente, hoeft het minder huur te betalen voor het entreegebouw en komt er een miljoen extra subsidie voor het Atlas Theater, dat nauw verbonden is met Wildlands.

Wildlands heeft toegezegd verder te bezuinigen op de bedrijfsvoering. Het gaat dit jaar om twee miljoen en dat bedrag loopt op naar drie miljoen euro in 2020.
Deel dit artikel: