Meppel gaat door met dwangsommen tegen afvalverwerker Talen

De gemeente Meppel wil dat afvalverwerker Talen de dwangsommen gaat betalen. De gemeente legde de afvalverwerker in totaal voor 50.000 euro aan dwangsommen op wegens het niet overdekt opslaan van ingezameld bedrijfsafval.
Talen maakte bezwaar tegen de dwangsommen bij de commissie bezwaarschriften van de gemeente. Die adviseerde niet door te gaan met de dwangsommen, maar daar trekt het college van burgemeester en wethouders zich niks van aan.

Volgens de commissie bezwaarschriften heeft doorgaan geen zin. De gemeente heeft bij het opleggen van de dwangsommen niet opgenomen wat voor soort bedrijfsafval het betrof. Maar het college vindt dat onzin. Tijdens vijf controles bij Talen is duidelijk aangegeven om welk afval het ging.

Enorme waslijst
Het terrein is eigendom van Lagros BV uit Staphorst. Het werd tot 1 november door afvalverwerker Albert Talen gehuurd. Op het terrein van Talen Recycling werd afval opgeslagen op een manier die in strijd was met de vergunning. Zo lag er te veel afval bij elkaar en lag dat ook te dicht bij de randen van het terrein. Verder lag er afval niet onder dak terwijl dat wel moest. Ook had Talen illegaal een grote muur gebouwd om afval uit het zicht te houden. 

Volgens burgemeester Richard Korteland was er halverwege vorig jaar een waslijst van zaken die niet in orde waren. Deze werden deels opgelost, maar daarna kwamen er weer overtredingen bij. Dat levert tal van procedures tegen Talen en bezwaren van de afvalverwerker op. De gemeente en milieudienst RUD hadden er de handen vol aan. "Iedereen die daar het afgelopen jaar langs reed kon zien dat het daar niet in orde was" zegt een strijdvaardige Korteland.

Dwang
De gemeente Meppel probeerde met dwangsommen Talen te bewegen om het op te ruimen. Toen dat niet lukte werd bestuursdwang toegepast. Dat is het zwaarste middel dat een gemeente kan gebruiken en kan ertoe leiden dat een bedrijf wordt gesloten. Maar zover kwam het niet. Omdat er lange tijd niet was betaald, werd door Lagros de huur per 1 november opgezegd. Binnen een uur na middernacht ontstond er een grote brand op het terrein waardoor een aantal woonboten in de omgeving moest worden ontruimd. 

De gemeente gaat de invorderingsprocedure voortzetten en een aanmaning verzenden om de 50.000 euro te innen. Albert Talen kan tegen dit besluit in beroep gaan.

Compliment: terrein opgeruimd
Burgemeester Korteland is overigens blij met de manier waarop de eigenaren van het terrein hun verantwoordelijkheid hebben genomen en inmiddels hebben opgeruimd. "Ze zitten nu zelfs ruim binnen de millieuvergunning, compliment!" aldus Korteland.

Lagros was niet bereikbaar om te vragen hoeveel de opruimactie hen heeft gekost. En of ze dat op Talen zullen gaan verhalen. Maar dat het een hele kostbare operaties is geweest staat als een paal boven water.
Deel dit artikel: