Raad Meppel lijkt akkoord met deal voor watertorenrotonde in N375

De gemeenteraad van Meppel gaat lijkt akkoord te gaan met de deal voor de aanpak van de watertorenrotonde in de N375.
Die deal is: de provincie verhoogt haar bijdrage voor de aanpak van het drukke en onveilige verkeersknooppunt naar 5,6 miljoen euro, op voorwaarde dat Meppel zowel de noordelijke als de oostelijke ontsluitingswegen voor nieuwbouwwijk Nieuwveenselanden aanlegt. En dat moet gebeuren voordat de provincie aan het werk gaat. Hiervoor had de gemeente echter nog geen geld gereserveerd.

Bij de rotonde bij de watertoren in Meppel komt een tunnel voor fietsers en op de rotonde komen straks geen vier maar drie wegen uit voor een snellere doorstroming. Doorgaand vrachtverkeer hoeft dus aan een kant niet over de rotonde. De nieuwe ontsluitingswegen voor Nieuwveenselanden zullen een jaar lang dienen als omleidingsroute.

Puzzel
De gemeente Meppel had de nieuwe oostelijke weg voor de wijk Nieuwveenselanden pas in 2028 gepland. Dat maakt de versnelde aanleg tot een lastige puzzel. De gemeente zal moeten lenen om de aanleg van de weg mogelijk te maken. Bovendien is nog niet duidelijk waar de weg precies komt te liggen. Tegelijkertijd stelt de provincie wel een deadline. Verkeerswethouder Roelof Pieter Koning vroeg de raad gisteravond daarom om met het plan verder te gaan. De kosten zijn 2,2 tot 2,5 miljoen voor Meppel.

Hoe zit het met het geld?
Het is ingewikkeld. Koning wil de weg waar nu geen geld voor is als volgt financieren: “Meppel zou de weg zo kunnen betalen uit de grondexploitatie van Nieuwveenselanden. Maar de provincie eist als toezichthouder ook dat we risico’s in de grondexploitatie voldoende kunnen afdekken, en dan zou er in te weinig geld in die risicopot blijven zitten. Daar moeten we een voorziening voor treffen, zeg maar geld in de koelkast zetten in de hoop dat je het niet nodig hebt.” Uiteindelijk moet Meppel dus lenen voor de weg.

Achter gesloten deuren
Maar wat de raad precies vindt van deze financiële oplossing werd niet duidelijk. Een deel van de commissievergadering werd namelijk achter gesloten deuren voortgezet. Drie stukken waren vertrouwelijk: de vergelijking tussen alle oplossingen, de brief van Gedeputeerde Staten van Drenthe met de bevestiging dat de provincie op voorwaarden voor 5,6 miljoen de fiets/voetgangerstunnel aan gaat leggen en de rotonde op de schop neemt, en nog een raadsmemo. Maar waarom moest dit achter gesloten deuren?

Wethouder Koning: “in de stukken staan dingen die de belangen van de gemeente kunnen schaden.” Komt dat omdat in die stukken een mogelijke oplossingsrichting staat?  “Ja.”  En die wil Koning nog niet naar buiten hebben. Gaat het om grond? "Ik doe geen uitspraken over waar de belangen liggen."
Deel dit artikel: